česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cihlově červený pohárek

Cihlově červený pohárek vysoký 12 centimetrů je starý více než čtyři tisíce let. Byl objeven již na začátku 20. století pracovníkem teplického muzea Antonem Pobelem. Jeho nálezy z Ústecka dnes tvoří součást pravěké archeologické sbírky ústeckého muzea. Anton Pobel odkryl v Koštově u Trmic v bývalé cihelně kostrový hrob tzv. kultury zvoncovitých pohárů z konce doby kamenné. Poháry ve tvaru obráceného zvonu daly této kultuře jméno – měly cihlově červenou barvu a ve výzdobě kombinovaly pásy leštěného podkladu s pásy kolkované výzdoby. 


Ta byla původně ještě vyplněna bílou vápnitou inkrustací. Kolkovaný motiv byl vtlačován do nádoby ještě za vlhka, potom byla nanášena jemná hlinka jako červený nátěr, který byl následně vyleštěn. Teprve po výpalu byla výzdoba doplněna inkrustační pastou. O nálezových okolnostech našeho pohárku bohužel nevíme nic. Spolu s ním byl vyzvednut ještě druhý pohárek, a také mísa na čtyřech nožkách a džbánek. Mísa a džbánek představují typické keramické tvary zastoupené v pohřebním kontextu a na počátku minulého století bylo běžné, že se zachraňovaly pouze artefakty, nikoliv kosterní pozůstatky.

kurátorka archeologické sbírky, zástupkyně ředitele, organizační náměstkyně Mgr. Eliška Wiesnerová

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.