česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Projekty

Pracovnice a pracovníci historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem se v minulých letech významně zapsali do širšího povědomí veřejnosti řadou úspěšných projektů. Mezi ně patří projekty zpřístupňující historické obrazové materiály k dějinám Ústecka, téma dokumentace bombardování města Ústí nad Labem v dubnu 1945 (video I.video II.), v letech 2006-2008 to byl projekt dokumentující osudy odpůrců nacismu z řad německého obyvatelstva Československa „Zapomenutí hrdinové“, průběžně jsou prezentovány výsledky projektu Ústecká NEJ (video zde), který v roce 2010 doplnila výstava „Nejslavnější ženy Ústecka“.

Nejdůležitějším projektem let 2009-2011 byl projekt „Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“. Na něj navazuje v letech 2010-2012 příprava stálé expozice o dějinách a kultuře německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích od středověku do současnosti. Stálá expozice bude k vidění ve dvou patrech rekonstruované budovy Muzea města Ústí nad Labem. Hlavním řešitelem projektu „Tvorby koncepce trvalé expozice“ je obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, Muzeum města Ústí nad Labem je partnerem projektu, který je dotován Programem Cíl 3 Evropské unie.

Bicykl poháněný odrážením se nohama od země Baterie

Historické oddělení Muzea města Ústí nad Labem řeší řadu výzkumných úkolů se vztahem ke spravovaným sbírkám. Hlavními partnery jsou Archiv města Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústecká muzejní a vlastivědná společnost, územní pracoviště Národního památkového ústavu a Collegium Bohemicum o.p.s. Mimořádný význam má spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, především s Ústavem slovansko-germánských studií a s Katedrou historie Filozofické fakulty. Zde je společným dlouhodobým projektem vydávání odborného historického časopisu Ústecký sborník historický.

V roce 2011 končí projekt Grantové agentury ČR „Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století“, který vedla ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP Kristina Kaiserová a na kterém se podíleli někteří pracovníci historického oddělení. V letech 2010 až 2013 se pracovníci historického oddělení muzea podílí na řešení grantu Evropského sociálního fondu „Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích“, kde je hlavním řešitelem Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP. Dále pracovníci historického oddělení muzea spolupracují v letech 2011 až 2015 na projektech podpořených Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identita. Prvním je projekt „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost“, ve kterém je hlavním řešitelem Filozofická fakulta UJEP a druhým je projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.“, kde je Filozofická fakulta UJEP spoluřešitelem, hlavním řešitelem projektu je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

 Karl Quarck
Projekty

Pracovníci

Mgr. Martin Krsek
vedoucí oddělení, kurátor sbírek techniky a vojenství
krsek@muzeumusti.cz

Mgr. Václav Houfek
kurátor sbírek umění a grafiky
houfek@muzeumusti.cz

Mgr. Jiří Preclík
muzejní fotograf, kurátor sbírek fotografií
preclik@muzeumusti.cz

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
kurátor sbírky nových dějin
okurka@muzeumusti.cz

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.
kurátorka sbírky numismatiky
hubkova@muzeumusti.cz

Bc. Jakub Doležel
konzervátor a kurátor sbírky lahví
dolezel@muzeumusti.cz

PhDr. Jiří Belis
konzervátor a kurátor uměleckého řemesla
belis@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.