česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Rekonstrukce muzejní budovy

INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum

 
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
 
Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad
(ROP Severozápad - vice na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)

Priorita: 4.1 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
 
Realizace projektu:               

datum zahájeni: 1. 3. 2008
datum ukončení: 30.7.2011

Fyzická realizace projektu:   

datum zahájení: 25. 4. 2009
datum ukončení: 30.6.2011
 
Rozpočet projektu:    

celkové náklady projektu: 446 725 tis. Kč
z toho uznatelné náklady: 363 793 tis. Kč
dotace z ROP Severozápad: 336 509 tis. Kč
prostředky z rozpočtu obce: 110 216 tis. Kč
 
Projektoví partneři:    

Muzeum města Ústi nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města. Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.

Videa z rekonstrukce:

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem I.
Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem II.
Rekonstrukce Císařského sálu

Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s. a s dalšími partnery projektu rekonstrukce, kterými jsou Univerzita Jana Evangelisty PurkyněSpolečnost pro dějiny Němců v Čechách.

Muzeum
 

úterý - neděle: 9:00 - 17:00 hod.
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.