česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Smutná zpráva

V neděli  14. února 2021 zemřel ve věku 77 let přítel a spolupracovník ústeckého muzea, pan Wolfgang Becker.

Osobní vzpomínka na Wolfganga Beckera
(Jiří Matějka, kurátor muzea v důchodu)
10. října 2020 proběhla v Muzeu města Ústí nad Labem každoroční  přehlídka  neprofesionálních  filmů – 53. Střekovská kamera.  Na té cifře "53" jsem si uvědomil, že vlastně uplynulo už  půl století  od chvíle, kdy se v Ústí začali amatérští filmoví nadšenci společně scházet, tvořit vlastní filmy a předvádět je veřejnosti. Mne samotného  filmování vždy přitahovalo. V 70. letech jsem se zbavil ostychu a pokorně požádal o členství v  klubu. Byl jsem přijat. Poznal jsem tam řadu nových přátel a  mezi nimi byl i "Wolfik" – tak všichni kamarádi Wolfganga Beckera oslovovali.
Wolfik byl povoláním elektrotechnik, ale jeho koníčkem bylo kromě filmu také fotografování, zejména fotodokumentace klubové činnosti. Značný význam pro jeho práci mělo přátelství navázané s profesionálními muzejními fotografy a jejich vzájemně poučná spolupráce.
Plynula desetiletí, přibývaly filmy, fotografie, plakáty, kroniky a jiné písemnosti. Chyběly však archivační prostory. Po roce 1989 jsme totiž přišli o klubovnu. Jak tedy výsledky mnohaleté práce ukládat a zpřístupňovat je veřejnosti?
Nakonec jsme našli spásné řešení – nabídli jsme výsledky klubové práce ústeckému muzeu. Postupně se veškeré předměty stěhovaly do muzejních depozitářů filmové techniky.
Přítel Wolfik  navrhl, že bychom se měli společnými silami pokusit o inventuru všech zachráněných  předmětů, vypracovat seznamy a rejstříky, aby se mohly potřebné věci snadno vyhledávat.
A skutečně jsme na tom začali pracovat!  Covidová pandemie však naše plány výrazně narušila. Až se někdy situace zlepší, bylo by užitečné v započatém díle pokračovat. Bohužel, Wolfik už nám snad pomůže jen silou myšlenky. Byl to úctyhodný přítel, poctivý a nezištný člověk.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.