česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Hřbitov, který se ocitl na ulici

K překvapení kolemjdoucích se dnes ráno namísto aut zjevily na ulici před hlavním vchodem do Muzea města Ústí nad Labem historické náhrobky. Originální instalace upozorňuje na problematický osud opuštěných německých hrobů v českém pohraničí. 
Výstava využila netradiční prostor, který vznikl dočasným uzavřením části ulice Brněnská pro dopravu na jeden měsíc. Je to pro muzeum příležitost prověřit si možnost v budoucnu trvale zklidnit dopravu před hlavním vchodem a přirozeně propojit pro pěší muzejní budovu se Smetanovými sady.
Náhrobky pochází ze Zubrnic, kde nechala roku 1968 tamní obec vyčistit hřbitov od opuštěných hrobů, převážně německých. Skončily na rumišti starého mlýna, odkud je letos vykopalo zubrnické Muzeum v přírodě se spolkem Omnium. „Při likvidaci byly náhrobky očíslovány a nabízeny jako stavební materiál. Na některých jsou ta červená čísla ještě zřetelná. Tato výstava kamenům vrací jejich pietní smysl,“ poznamenal kurátor výstavy Karel Konopka z Muzea v přírodě Zubrnice.
Kontrastní instalace na světlých dřevěných paletách, vytvořená umělci a pedagogy Fakulty umění a designu UJEP Jiřím Bartošem a Robertem Vlasákem, ukazuje náhrobky většinou torzální se stopami necitlivého zacházení a degradace vlivem vlhkosti a času. Přesto zůstávají důležitým svědkem minulosti, lze v nich číst jako v kronice a zároveň obdivovat starožitný výtvarný styl, ušlechtilý materiál i precizní řemeslo. „Na hřbitovech v pohraničí, kde neproběhla plošná likvidace jako v Zubrnicích, zakonzervoval odsun německého obyvatelstva i 100 let staré náhrobky. Místní hřbitovy mají díky tomu specifickou romantickou atmosféru. Co ale s opuštěnými německými hroby do budoucna? Máme je chránit? Mnohé si to rozhodně zaslouží!“ Doplnil druhý kurátor výstavy historik Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

Po výstavě se zubrnické náhrobky vrátí do Zubrnic a stanou se součástí venkovní expozice zubrnického muzea. Není to první akce Muzea města Ústí nad Labem na téma opuštěných hrobů. Mimo jiné muzejníci podporují aktivitu, aby město Ústí převzalo péči o nejzajímavější opuštěné hrobky českých i německých obyvatel. Ve spolupráci s Městskými službami Ústí nad Labem se ústecké muzeum podílelo na nedávné rekonstrukci hřbitovní kaple v Krásném Březně, kde také připravuje výstavní program. Muzeum města ústí nad Labem se snaží připomínat význam hřbitovních památek i dalšími aktivitami, jako je například tradiční kladení mýdla s jelenem u hrobky průmyslníka Johanna Schichta na Střekově. Výstava potrvá do konce srpna 2021. Akci podpořily bezplatným zapůjčením palet firmy Jacer-CZ a. s., Rexwood s. r. o.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.