česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

Hned první terénní průzkum a společné terénní setkání s odborníky z  partnerských organizací naznačil některé odpovědi na naše otázky. Vydry jsme našli na většině kontrolovaných toků, dole v údolích i nahoře až v  nejvyšších lokalitách Krušných hor. V Krušných horách můžete vidět jak přirozené úseky toků, tak silně regulované úseky s celou řadou podélných i příčných bariér, které jsou problémem jak například pro ryby, vydru, tak i další živočichy. Tak jako jinde v republice i zde se okolo řek nachází množství různého odpadu. Na Podmileském potoce jsme zaznamenali stopu mývala severního. Jedná se o nepůvodní severoamerický druh, který má negativní vliv na naše původní druhy. Patří mezi tzv. invazivní druhy, které je potřeba regulovat. V České republice se nachází dvě větší populace, jedna z nich právě v okolí Karlových Varů.
Více se o projektu Lutra lutra dozvíte zde.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.