česky  |  deutsch  |  english
   hledat

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

Na základě získaných vzorků bude provedena detailní analýza genetické variability a genového toku v rámci jednotlivých sýččích populací i mezi nimi. Projekt ATHENE je založen na spolupráci Centra životního prostředí Drážďany (Umweltzentrum Dresden e. V, vedoucím projektu), České společnosti ornitologické, Muzea města Ústí nad Labem, p. o. a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.


http://uzdresden.de/cs/projekty/ochrana-druhu/sycek-obecny/

Více o sýčkovi obecném na webu www.birdlife.cz/sycek   

Sýček obecný (Athene noctua) patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ačkoliv ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem a byl uváděn jako naše nejběžnější sova, s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů, především během posledních 60 let byl zaznamenán jeho výrazný populační pokles. Jen v rozmezí let  1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Na počátku jednadvacátého století již patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně jak 100 párů! Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států. Velká část populace dnes hnízdí v Ústeckém kraji a tento projekt by ji měl ještě podpořit.

Na konci roku 2018 jsme vydali v rámci projektu kalendář "O lidech a  sýčcích". Pokud o něj máte zájem, můžete si jeden kus vyzvednout oproti podpisu na pokladně našeho muzea.

V roce 2019 sýčci konečně zahnízdili v budkách s předinstalovanými kamerami. Záběry z průběhu hnízdění sýčků se můžete kochat zde rtsp://193.84.47.64:36005/video, případně v průběhu hnízdění na velkoplošné projekci v muzeu.

In dem Projekt ATHENE arbeiten das Umweltzentrum Dresden, die Tschechische ornithologische Gesellschaft (Česká ornitologická společnost), das Stadtmuseum in Aussig (Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.) und das Institut für Biologie der Wirbeltiere der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav biologie obratlovců AV ČR) zusammen. Die Kooperationspartner befassen sich in dem sächsisch-tschechischen Grenzgebiet mit dem Erhalt der Restpopulation des Steinkauzes und fördern mit Hilfe eines Monitorings, der Forschung sowie konkreter Schutzmaßnahmen seine weitere Verbreitung. Das Projekt ATHENE wird im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020 durchgeführt. Dieses Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung gefördert.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.