česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Online výstava Osvobození 1945

K 75.výročí konce 2. světové války v Evropě připravilo Muzeum města Ústí nad Labem za výrazné podpory Ústeckého kraje ojedinělou  výstavní prezentaci. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Prezentace je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. 
Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější. Letecká válka, pochody smrti, poslední dny nacistického režimu, pražská operace sovětské armády a dalších spojeneckých vojsk na našem území v květnu 1945 i jednotlivé příběhy osvobození různých regionů dnešního Ústeckého kraje jsou náměty jednotlivých kapitol.
Válečné události ale neskončily kapitulací nacistického Německa v noci z 8. na 9.května, ale měly dohru také v aktech msty na kolaborantech a zrádcích, v atmosféře plné násilí a nejistoty. I o těchto složitých tématech každodenního života prvních dnů míru je připravená výstavní prezentace.
Epidemická situace bohužel ovlivnila přípravu programu k 75.výročí konce 2.světové války, takže vlastní výstavní prezentace bude k prohlédnutí pouze k dispozici na webu Ústeckého kraje, Muzea města Ústí nad Labem a krajem zřizovaných muzeí . Od 12.května by měly být ke shlédnutí také menší fotografické výstavy s tématem konce 2.světové války v Ústí nad Labem ve vlastní budově Muzea města Ústí nad Labem a ve výstavní síni Bludiště na Větruši.

Rozhovor s ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Václavem Houfkem o konci 2.světové války


Proč  si máme stále připomínat 2.světovou válku?
Tak jak postupně odcházejí poslední pamětníci dramatických dnů roku 1945, tak se také ze sdílené společenské paměti ztrácí zkušenosti a informace, které byly dlouhá desetiletí vnímány jako běžně dostupné a srozumitelné. Dnes jsou události 2.světové války  známy spíše z filmových dokumentů nebo hraných filmů, které ale nemohou nahradit naši vlastní místní paměť a regionální dějiny. Proto je důležité se k tématu 2.světové války stále vracet a snažit se zprostředkovat tragickou zkušenost našich předků současné a budoucí generaci obyvatel našeho kraje. Musím také proto poděkovat Ústeckému kraji za zájem připomenout si touto formou výstavy 75.výročí ukončení 2.světovéválky.

Jak to vypadalo v Ústeckém kraji na počátku roku 1945?
Dnešní Ústecký kraj byl od října 1938 z větší části připojen k nacistickému Německu, od 15.března 1939 byl okupován i díl kraje, který pak patřil do tzv. protektorátu. Na počátku roku 1945 vrcholily poslední křeče nacistického Německa, které symbolizovaly tisíce válečných uprchlíků, válečných zajatců nebo vězňů nacistických koncentračních táborů. Právě s posledními jmenovanými jsou spojeny pochody smrti, které zanechaly v našem kraji hromadné hroby obětí nacistické perzekuce.

Kdy začaly bojové operace v našem kraji?
Válku v její nejděsivější podobě k nám přineslo již během roku 1944 letectvo. Byla to především 8.americká letecká armáda, která vedla vzdušné útoky proti významným průmyslovým centrům, jako bylo například Záluží u Mostu nebo proti velkým městům, jako bylo třeba  Ústí nad Labem, které v dubnu 1945 přišlo o své historické centrum.

A pozemní boje proběhly kdy?
Ve dnech 6. až 11.května 1945 proběhla Pražská operace, poslední velká válečná operace v Evropě. Během ní došlo k osvobození Ústeckého kraje a celých Čech od nacistické okupace. Ztráty spojeneckých vojsk dosáhly počtu 52 000 vojáků, z nichž drtivou většinu tvořili vojáci armády Sovětského svazu. Vedle nich ale bojovali a umírali také další spojenečtí vojáci z armád Československa, Rumunska nebo Polska. Podobně tomu bylo i na území dnešního Ústeckého kraje, kde bojovali především sovětští vojáci a část Děčínska, Ústecka a Litoměřicka osvobodila 2.polská armáda.

Pak přišel konečně mír?
Bohužel, válka neskončila kapitulací Německa v noci z 8. na 9.května, ani posledními boji u nás dne 11.května. Válka byla všudypřítomná v myslích a v srdcích milionů lidí, kteří teprve po jejím skončení zjistili, jaké osudy němečtí nacisté přichystali jejich blízkým. Po pomstě a trestu ale volali také přeživší z nacistických věznic a táborů smrti. V této atmosféře se bohužel dařilo nejen neodůvodnitelnému násilí a bezpráví, ale i kriminalitě a rabování. 

Kdy tedy válka skončila?
2.světová válka skončila kapitulací Japonska počátkem  září 1945. Jako spojenecká země bylo Československo ve válce s Japonskem a řada jeho občanů se podílela na japonské porážce, včetně těch, kteří pocházeli z našeho kraje, jako byla například vědkyně Lili Hornig. Ta patřila do týmu vědců, který pro USA zhotovil první jaderné zbraně.

Skutečný konec války byl podmíněn nejen vítězstvím ve válce, ale také tím, že se lidé nakonec dokázali vypořádat se zlem v sobě, což je obdivuhodným odkazem našich předků, kteří tím položili základy světa, ve kterém dnes žijeme.

prohlédnout si můžete zde
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.