česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Dokumentujeme zánik Nového města

Těsně před demolicí učinili tento týden pracovníci muzea prohlídku historických objektů v tzv. Novém městě u západního nádraží. Zachraňovali jak historické, tak přírodní hodnoty. 
Dnes vybydlené a zdevastované domy pocházejí většinou z druhé poloviny 19. století. Muzejníci s vědomím majitele a demoliční firmy odnesli několik artefaktů, které budou ve sbírkách zaniklou čtvrť připomínat. Jsou to například smaltované cedule ulic U Chemičky, Revoluční a U České Besedy, dále vzorky štukových ozdob z fasád. Drobný prvek bude zastupovat i někdejší centrum českého menšinového života v Ústí nad Labem Českou besedu, která tu fungovala od počátku 20. století jako spolkový dům a po druhé světové válce coby vyhlášená hospoda. Historici demontovali ozdobnou část secesního dřevěného rámu z dveří vedoucích do hlavního sálu. „Je to autentický svědek řady českých národních slavností, ale i opakovaných útoků německých nacionalistů,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Domy jsou kvůli dlouhodobé neúdržbě, záměrnému poškození střech, krádežím kovů a opakovaným požárům zakládaným bezdomovci ve velmi špatném technickém stavu. Platí to zejména o dřevěných konstrukcích stropů a krovů. Nebezpečí v nich číhá ale nejen na lidi. V jednom z objektů muzejníci narazili na straku, která nevěděla, kudy ven a zoufale narážela do oken. „Po rychlém odchytu jsme  podle zbarvení zjistili, že se jednalo o plně vzletné letošní mládě. Svoji nespokojenost s odchytem dávala najevo hlasitým voláním, takže při odchytu jsme na střeše vedlejšího domu pozorovali nervózní rodiče, za kterými se hned po záchraně vydala. Byla pouze zesláblá, ale nezraněná,“ připojil další postřeh z prohlídky vedoucí přírodovědného oddělení Václav Beran.
 
Nedávno započaté bourání bude mít za následek téměř kompletní vymazání čtvrti „Nové město“. Část místní zástavby zanikla necitlivými demolicemi už v dobách socialismu. Zbylé domy chátrají od roku 2007, kdy je skoupil ústecký podnikatel Patrik Oulický a město mu prodalo i celou ulici U České besedy. 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.