česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Vzácný objev z doby druhohor

Díky všímavosti Tomáše Durdince, pracovníka lesní správy Děčín, byl objeven nedaleko Těchlovic velký unikát. Není to zkamenělá včelí plástev, jak by se na první pohled mohlo zdát… Jde o ichnofosilii (tj. fosilní stopu po činnosti organismů) zvanou „Paleodictyon“. V ČR byla nalezena např. v kralickém příkopu či na chlomeckém hřbetu. V křídových sedimentech Labských pískovců/Českého středohoří jde o věc dosud naprosto neznámou. Je to PRVNÍ OBJEV této fosilní stopy ve zdejším regionu! Ichnofosilie  bude zapsána do muzejních sbírek a ve spolupráci s odborníky z GLU AVČR bude dále podrobně zkoumána.
Odborný komentář k tomuto jedinečnému nálezu poskytl dr. Radek Mikuláš z Geol. ústavu AVČR: „Fosilní stopa Paleodictyon je téměř nezaměnitelná s jinými strukturami nacházenými ve fosilním záznamu. Paleodicyon sestává ze šestihranné sítě trubic, které mohou být vyplněny sedimentem nebo, častěji, obnaženy erozí a otištěny na bázi nadložní vrstvy – z horniny pak vystupují jako reliéf.

Paleodictyon se obvykle nachází v usazeninách vzniklých v mořích, v hloubkách několika tisíc metrů, v takzvaných flyšových usazeninách (rychle se střídající pískovce/droby a břidlice). Postupně však přibývá nálezů stopy Paleodictyon z mělčích moří, z hloubek do několika set metrů, což je i případ merboltického souvrství České křídové pánve. Otisky „sítí“ pak byly vyplněny pravděpodobně pískem zvířeným při mořských bouřích či hurikánech.

Ichnofosilie Paleodictyon byla zkoumána i v současných mořích, poblíž Středoatlantského oceánského hřbetu.  Zhruba jeden centimetr podle dnem byly nalezeny charakteristické sítě vyústěné krátkými šachtami. V prostředí sítí se rychle množí mikroorganismy, které mohou tvůrci stopy sloužit jako potrava. Původce však až dosud nebyl nalezen. Proto zatím nelze zúžit seznam potenciálních tvůrců stopy: může to být kterýkoliv živočišný kmen z neformální taxonomické jednotky „Vermes“ (červi).“
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.