česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Všebořický kostel vydal pamětní poklad

Zaletovanou měděnou schránku našli dělníci při aktuální rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše ve Všebořicích. Včera muzejní konzervátor tubus otevřel. Dle očekávání historiků obsahoval vzkaz budoucím generacím. 
„Z důvodů naprosté sekularizace ústeckého obyvatelstva byl kostel uzavřen… V současnosti slouží jako skladiště, v budoucnosti – bohužel ne blízké – by měl být opět kostelem – tedy domem Božím. Budoucím toto přejeme a za to se modlíme,“ stojí ve vzkazu sepsaném 8. prosince 1995 tehdejším ústeckým arciděkanem Antonínem Sporerem (1940-2016).
Tehdy po dvaceti letech chátrání dostala kostel z roku 1698 zpět římsko-katolická církev a zahájila rekonstrukce střechy a fasády. Do měděné schránky vedle dopisu uložil duchovní správce ještě fotografie z rekonstrukce a před rekonstrukcí, dobové pohlednice města a noviny Blesk a Ústecký deník. Netradičně, na střeleckém terči se zásahem do desítky, připojili svou zdravici i klempíř a pokrývač Josef Kocman a Jiří Bouda.

Vizitkou svůj podíl na opravách zafixoval i Jan Kvítek z ústecké firmy Qitex. „Páter Sporer se toto sice již nedožil, ale jeho 26 let staré přání budoucím generacím se vyplnilo. V roce 2018 začal kostel opět sloužit duchovním účelům, a to pravoslavné církvi,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek. Po naskenování dokumentů vrátí muzejníci schránku zpět do kostela, jen její obsah rozšíří zprávou o jejím nálezu a otevření.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.