česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Světová sbírka izolátorů se rozrostla o ústecké kousky

Exponáty do největšího muzea izolátorů a bleskojistek v Evropě lovil tento týden jeho zakladatel František Daněk v Ústí nad Labem. František Daněk v roce 2001 založil na základě své soukromé sbírky jedinečné Muzeum izolátorů a bleskojistek v Dvořišti u Obrataně.  Za ústeckými muzejníky přijel v rámci vzájemné odborné spolupráce. Z bývalé odstavené rozvodny Spolchemie, která se právě proměňuje v depozitář ústeckého muzea, získal pro své muzeum zavěšené a podpěrné izolátory z šedesátých let 20. století. „Těchto krytých rozvoden 110 KV vyrostlo po republice málo. Normálně se stavěly pod otevřeným nebem, jen poblíž elektráren a chemiček, kde se předpokládalo agresivní prostředí, bylo lepší zařízení schovat do uzavřeného objektu,“ okomentoval zvláštnost budovy trafostanice známý sběratel, pocházející z Dvořiště nedaleko Pelhřimova. Ocenil, že pod střechou se zachovaly izolátory v bezvadném stavu včetně zkušebních nálepek z roku 1967. Jeho muzeum obsahuje přes 7600 izolátorů z celého světa a přibližně 1000 bleskojistek.
Vnitřní prostory rozvodny momentálně vyklízí a odpad likviduje specializovaná firma CANNONEER. Demontované keramické izolátory normálně končí na skládce. Ústecké muzeum si nechalo například dva velké cirka 3 metry vysoké tzv. „vypínače“ do sbírek techniky. „Další mohutné izolátory tzv. průchodky zachováváme na fasádě a pokud to technicky bude možné, zůstanou po přestavbě přiznané coby doklad dřívější funkce budovy,“ vysvětlil vedoucí historického oddělení Martin Krsek.
Muzeum města Ústí nad Labem již před časem představilo studii konverze opuštěné rozvodny na „Odtajněný depozitář“, který by byl svým provedení v České republice výjimečný. Na rozdíl od běžných depozitářů, kam je přístup nepovolaným přísně zakázán, tento by veřejnosti dovolil prohlédnout si zde uložené předměty a poznat práci muzejníků. Depozitář by měl být také minimálně energeticky náročný a maximálně ohleduplný k přírodě. „Letos plánujeme zadat zpracování projektové dokumentace a následně podat žádost o dotaci ve výši až 150 miliónů korun,“ podotkl ředitel muzea Václav Houfek. Po vyklizení od původní technologie bude objekt zatím sloužit jako provozní skladovací hala a také úložiště pro nejrozměrnější muzejní předměty, jako jsou například loni zachráněné vodíkové kompresory firmy Schicht z roku 1911.

Odkaz na sbírku bleskojistek a izolátorů 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.