česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Veřejné zakázky

evidenční číslo: 1/2017

Server a migrace stávající infrastruktury pro Muzeum města Ústí nad Labem

datum zahájení: 10.1. 2017 | lhůta pro podání nabídky: 23.1. 2017 v 14:00 hod. | režim VZ: VZ malého rozsahu

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka serveru a migrace stávající infrastruktury pro Muzeum města Ústí nad Labem dle specifických požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 5 – Specifikace plnění.

Zadavatel

Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00361321

Kontakt

Pracovníci poskytující informace:
      
ve věcech organizačních:

Zuzana Pešková, provozní náměstek
telefon: 603 451 481
e-mail: peskova@muzeumusti.cz     

ve věcech technických:       

Jakub Kučera, vedoucí provozního odd.

telefon: 731 458 255
e-mail: kucera@muzeumusti.cz   

Přílohy

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
příloha č. 2 - Čestné prohlášení dle § 74 ZZVZ
příloha č. 3 - Čestné prohlášení dle 104 odst 2 ZZVZ
příloha č. 4 - Kupní smlouva
Příloha č. 5 - Specifikace plnění
Výzva k podání nabídky na plnění VZ
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.