česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Sbírky

Historické sbírky Muzea města Ústí nad Labem jsou spravovány dle zákona č.122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a souvisejících předpisů a odborných standardů. Na základě vlastní historie vzniku muzejních sbírek a jejich tématické nebo materiálové struktury jsou tyto členěny do deseti podsbírek.

Historické mince, bankovky a další typy platidel, především z oblasti střední Evropy od středověku po současnost dominují v podsbírce NUMISMATIKA. Dokumentace válečných událostí regionu je obsahem podsbírky VOJENSTVÍ, která obsahuje především zbraně a výstroj různých ozbrojených složek, součástí je také kolekce modelů.

 Dřevořezba sv. Anny Samatřetí z období kolem roku 1520

Umělecké sbírky jsou rozčleněny do tří podsbírek UMĚNÍ, GRAFIKA a UMĚLECKÉ ŘEMESLO. V nich lze najít soubory obrazů, plastik, kreseb a grafických listů, součástí je také kolekce historického nábytku, skla, cínu a keramiky nebo textilu. Speciální zaměření má podsbírka LAHVE, která obsahuje mimořádný soubor obalového skla, především z produkce dnes již zaniklé ústecké sklárny. Další oblasti průmyslu, dopravy, technologických inovací nebo dnes již zaniklých řemesel dokumentují sbírkové předměty v podsbírce TECHNIKA.

Detail křesadlového zámku rakouské pistole z přelomu 18. a 19. stol. Bicykl se speciálním pákovým převodem

Pro moderní a soudobé dějiny od 19.století po současnost jsou nejdůležitější historické prameny obsaženy v podsbírce NOVÉ DĚJINY, obrazovou dokumentaci tohoto období reprezentují podsbírky FOTOGRAFIE a POHLEDNICE.

Základním úkolem historického oddělení je zajistit správu svěřených sbírek a jejich prezentaci veřejnosti. Nutnou podmínkou úspěšné správy je pečlivě zpracovaná evidence muzejních sbírek, která by se měla stát základem pro digitalizaci sbírek.

Psací stroj Woodstock

Pracovníci

Mgr. Martin Krsek
vedoucí oddělení, kurátor sbírek techniky a vojenství
krsek@muzeumusti.cz

Mgr. Václav Houfek
kurátor sbírek umění a grafiky
houfek@muzeumusti.cz

Mgr. Jiří Preclík
muzejní fotograf, kurátor sbírek fotografií
preclik@muzeumusti.cz

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
kurátor sbírky nových dějin
okurka@muzeumusti.cz

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.
kurátorka sbírky numismatiky
hubkova@muzeumusti.cz

Bc. Jakub Doležel
konzervátor a kurátor sbírky lahví
dolezel@muzeumusti.cz

PhDr. Jiří Belis
konzervátor a kurátor uměleckého řemesla
belis@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.