česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Služby a kontakty

Otevírací doba knihovny

září - červen
úterý - pátek: 9:00 - 17:00 hodin

červenec a srpen
úterý a čtvrtek: 10:00 - 16:00 hodin

Návštěva v jiných časech možná po telefonické domluvě.


Muzejní knihovna se nachází v přízemí Muzea města Ústí nad Labem. Knihovna je veřejně přístupná a její služby můžete využívat bez nutnosti dlouhodobé registrace. Před zapůjčením knih a časopisů je nutné vyplnit badatelský list a předložit průkaz totožnosti nebo průkaz studenta.

Volně jsou k dispozici aktuální výtisky časopisů, PC s přístupem na internet, Wifi připojení. Za poplatek a podle pravidel uvedených v Knihovním řádu lze objednat kopie dokumentů. Pokud víte předem, které publikace chcete u nás studovat, můžete si je po vyhledání v katalogu objednat na knihovna@muzeumusti.cz.
Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny


Výpůjčky prostřednictvím MVS poskytujeme podle zákona 257/2001 Sb.  Z půjčování jsou vyňaty dokumenty vydané před rokem 1900 a knihy zvláště vzácné nebo ohrožené. Žádající knihovna za ně ručí po celou dobu zapůjčení a smí je půjčit pouze prezenčně.
Kopii dokumentu provedeme za úhradu podle platného ceníku Muzea města Ústí nad Labem.
Objednávky zasílejte na adresu netusilova@muzeumusti.cz nebo poštou na adresu Muzeum města Ústí nad Labem, Knihovna, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

Seznam časopisů

Zde si můžete prohlédnout časopisy a sborníky, které má knihovna ve svém fondu:

Polská literatura

Seznam knih věnovaných polské historii, které si můžete prostudovat v naší knihovně.

Kontakty

Muzeum města Ústí nad Labem
Knihovna
Masarykova 3
400 01 Ústí nad Labem
knihovna@muzeumusti.cz

IČO 00361321
bankovní spojení 5433411/0100
sigla ULE301

tel.: +420 475 210 937


Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
rodičovská dovolená
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.