česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Interaktivní programy

Všechny interaktivní programy probíhají v prostorech muzea. U vzdálených škol je možné domluvit návštěvu ve Vaší škole. K ceně programu bude připočítána doprava lektorů.


Geologie severních Čech


Čím se promítá geologický podklad do vzhledu krajiny? Jaké horniny tvoří geologický podklad severních Čech? Kde a kdy žil amonit? Žáci se seznámí s geologickou strukturou 5 oblastí severních Čech (Severočeskou pánví, Českým středohořím, Krušnými horami, Labskými pískovci a Lužickým masivem).

Čeká je poznávání nejčastějších hornin z jednotlivých oblastí a seznámení se základními zkamenělinami. Probíhá ve studijním depozitáři, který je přizpůsoben potřebám programu.

Program je určen pro:
2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia

Program trvá:
90 minut

Cena programu:
50 Kč za žáka

video zde!

 

"Kdo byl před námi v lese?"


Co po sobě živočichové zanechají v přírodě? Jaký živočich ohlodal šišku či zanechal stopu?

Během programu se seznámíte s pobytovými značkami živočichů. Dozvíte se odlišnosti rohů a parohů, ověříte si náročnost stavby hnízda, zkusíte si poznávat stopy, umísťovat živočichy a jejich pobytová znamení do ekosystémů.

Program se koná v přírodovědném depozitáři muzea.


Program je určen pro:

1. a  2. stupeň ZŠ


Program trvá: 

90 minut


Cena programu:

50 Kč za žáka

video zde!

 

Zubr Emil v pravěku

Zubr Emil v pravěku

Interaktivní dějepisný program založený na objektovém učení a učení se praxí. Je zaměřený na období pravěku, a to na starší dobu kamennou. Jeho cílem je též poznání dávné historie Ústí nad Labem a okolí. Žáci a studenti se během dvou vyučovacích hodin seznámí s životem pravěkých lovců, s pravěkými rituály, s dobovými materiály a výrobky.

Program se skládá z následujících částí:
  • život - společné čtení příběhu z pravěké vesnice
  • lov - představení technik a materiálů používaných při lovu
  • rituál - seznámení s pojmem rituál a s jeho významem, vymyšlení a předvedení vlastního rituálu
  • tvorba - představení dobových materiálů a výrobků z nich, modelování pravěké plastiky

Program je veden dvěma lektory.

Program je určen pro:
  • žáky druhého stupně základních škol
  • žáky 4. a 5. ročníků základních škol
Program trvá:

120 minut (dvě vyučovací hodiny)

Program stojí:

50 Kč za žáka (cena zahrnuje materiál, lektorné)

video zde!

 

Zubr Emil v pravěku

Zubr Emil v pravěku pro MŠ a 1. třídy ZŠ

V programu se děti prostřednictvím příběhu seznámí s životem tlupy z doby kamenné.

Následně je celá třída proměněna v tlupu pravěkých lidí a formou hry zkouší různé činnosti spojené s lovem a přípravou na lov. Čeká na ně nácvik hodu oštěpem, zdobení jeskyně zvířecími motivy a pravěký tanec spojený s hrou na dobové hudební nástroje.

Program je určen pro:
MŠ – předškoláci, ZŠ 0. a 1. ročníky

Program trvá:
45 – 60min

Cena programu:
50,- Kč

 

Programy si můžete objednávat u Bc. Martiny Pospíšilové pospisilova@muzeumusti.cz

Při objednání uvádějte: název programu, den a hodinu, název školy nebo instituce, u školy ročník, počet osob, Vaše jméno, telefonní a e-mailové spojení.

Interaktivní programy

Geologie severních Čech
Zubr Emil v pravěku

Pracovníci

Mgr. Martina Kaucká
rodičovská dovolená

vedoucí muzejní pedagogiky
kaucka@muzeumusti.cz

Bc. Martina Pospíšilová
vedoucí muzejní pedagogiky
pospisilova@muzeumusti.cz

Mgr. Kateřina Novákova
muzejní pedagog
novakova@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.