česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přednášky

  Archeologie a archeologické výzkumy (Mgr. Eliška Wiesnerová, Mgr. Luboš Rypka) Přednáška přinese základní seznámení s tímto zajímavým oborem, činností archeologa v terénu i v muzeu a archeologickými nálezy. Představí nejdůležitější archeologické výzkumy na Ústecku v posledních dvaceti letech. Jestli dosud nevíte, kde archeolog najde největší "poklady", nebo co předcházelo stavbě obchodních center a skladovacích hal, je přednáška určená právě pro vás.

  Aviza, letáky, paskvily a  kramářské písně
   - předchůdci prvních novin (Mgr. Jana Hubková, Ph.D.)

  Bitva u Chlumce v roce 1813 (Mgr. Václav Houfek)

  Doba římská a období stěhování národů na Teplicku a Ústecku (Mgr. Luboš Rypka)
  Germánské osídlení na Teplicku a Ústecku v kontextu osídlení Čech. Nejdůležitější lokality, nejzajímavější nálezy, římské importy.

   Geologie Ústeckého kraje (RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.)
   Zdejší kraj je geologicky velmi pestrý, přednáška představí postupně všechny hlavní geologické jednotky (lužický žulový pluton, metamorfity krušných hor, labské pískovce, uloženiny mostecké pánve, vulkanity českého středohoří i nejmladší kvartérní sedimenty). Prostor bude věnován i významným osobnostem, zejména pak J. E. Hibschovi. Také bude zmíněno dobývání nerostných surovin (rudy, uhlí, stavební kámen ad.) a představeny vzácné nálezy minerálů a fosilií, které byly během těžby objeveny.

   Heinrich Lumpe - zakladatel ústecké ZOO (Mgr. Martin Krsek)

   Za vším hledej hlínu
    (Mgr. Eliška Wiesnerová, Mgr. Luboš Rypka)
   Nejčastější archeologický nález představují keramické zlomky, které jsou zároveň základní datovací pomůckou každého archeologa. Vypálená hlína doprovází člověka již od sklonku starší doby kamenné. Sloužila k výrobě rozličných předmětů, které dnes vypovídají o životě našich předků v době nedávno minulé i před tisíci lety. Během přednášky se seznámíte s keramikou v jejích nejrůznějších podobách a zjistít, proč archeologové sbírají všechny střepy.

   Květena Střížovického vrchu - minulost a současnost (Petr Bultas)
   přednáška je zaměřena na současnou i historickou floru Střížovického vrchu, jakožto botanické lokality sevřené průmyslovou aglomerací. I přesto se do dnešního dne na vhodných partiích dají nalézt chráněné a ohrožené druhy rostlin. Přednáška vychází z článku, který byl zveřejněn v „Příspěvcích k ústecké vlastivědě“ č.11,z roku 2015.

   Malíř Anton Rafael Mengs a město Ústí  v 1. polovině 18. století (Mgr. Jana Hubková, Ph.D.)

   Migrující motýli Ústeckého kraje (Jiří Spružina)

   Muzeum města Ústí nad Labem - historie, osobnosti, sbírky, budova
   (Mgr. Václav Houfek)

   Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (Mgr. Tomáš Okurka Ph.D.)

   Obrázky ze starého Ústí (Mgr. Václav Houfek)

   O ústecké defenestraci roku 1617 aneb město Ústí za časů primátora Schössera (Mgr. Jana Hubková, Ph.D.)

   Peníze, poklady, štoly a permoníci v místních pověstech (Mgr. Jana Hubková, Ph.D.)

   Pískovce známé i neznámé
   (RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.)
   Přednáška věnovaná pískovcům ústeckého kraje a nejenom jim. Pískovcová krajina Českosaského Švýcarska rozhodně není nudné prostředí, jde o nejčlenitější krajinu střední Evropy, která skýtá mnohá nečekaná překvapení. Víte, kde se tu pískovce vůbec vzaly a co formovalo jejich tvar? Co se v nich ukrývá za zkameněliny či jaké bizarní formy mohou vytvářet? Prostor bude věnován i vybraným skalním útvarům, zejména pak věhlasné Pravčické bráně.

   Ptáci kolem nás (Mgr. Václav Beran)

   Slavné firemní značky na Ústecku (Mgr. Martin Krsek)

   Ústecká architektura 19. a 20.století
   (Mgr. Martin Krsek)

   Ústecká Nej (Mgr. Václav Houfek / Mgr. Martin Krsek)

   Ústecké pověsti (Mgr. Václav Houfek)

   Ústí nad Labem v roce 1945 - bombardování, odsun Němců, ústecký masakr 31. 7. 1945 (Mgr. Tomáš Okurka Ph.D.)

   Vadí těžba hnědého uhlí ptákům? (Mgr. Václav Beran)

   Výtvarné umění na Ústecku (Mgr. Václav Houfek)

Přednášky si můžete objednávat u Bc. Martiny Pospíšilové pospisilova@muzeumusti.cz

Interaktivní programy

Geologie severních Čech
Zubr Emil v pravěku

Pracovníci

Mgr. Martina Kaucká
rodičovská dovolená

vedoucí muzejní pedagogiky
kaucka@muzeumusti.cz

Bc. Martina Pospíšilová
vedoucí muzejní pedagogiky
pospisilova@muzeumusti.cz

Mgr. Kateřina Novákova
muzejní pedagog
novakova@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.