česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranice přišla

11.5.2021 - 28.11.2021
Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ byla vytvořena v rámci projektu Lutra lutra. Stejně jako téměř vše v roce 2020 a 2021 i otevření a podobu výstavy silně ovlivnila probíhající pandemie. Z původní výstavy 50 líbivých fotografií vyder a různých zákoutí z projektového území, kde vydry žijí, nakonec vznikla výstava s 50 panely, kde naleznete i ony líbivé fotografie, ale také výsledky projektu a spoustu dalších informací. Vlivem pandemie jsme ale museli nakonec zcela zrušit závěrečnou konferenci projektu. Výstavu jsme zároveň doplnili řadou dermoplastických preparátů ryb, ptáků či vyder a dalšími předměty vztahujícími se k vydrám. Vidět můžete dokonce i akvária s živými rybami. Základním kamenem výstavy je ale série 50 fotopanelů 100x80 cm. Výstava je věnována vydře říční, která se navrátila do Krušných hor a jejich podhůří.
V přístupové chodbě je umístěno 12 panelů věnovaných biologii a ekologii vydry říční. Jde o nejhezčí fotky vyder z území ČR, které se nám podařilo sehnat od různých autorů, doplněné stručnými informacemi o vydrách. V chodbě je také koutek pro děti, kde je možné zhlédnout všechny díly z večerníčku „Vydrísek“ a vyzkoušet různé hry, které děti přenesou do života vyder. Své místo zde má i vydří kořist – látkové 3D modely různých druhů ryb v různých velikostech pomohou dětem přiblížit vydří jídelníček a trable s tím spojené.
V první výstavní místnosti tvoří dominantu dvě akvária, tentokrát s živými druhy našich ryb. Původní i nepůvodní druhy, dravci nebo býložravci, vydrám je to vcelku jedno. Záleží hlavně na dostupnosti, početnosti a velikosti jednotlivých druhů. Ale nemusíte se bát, vydry mají do našich akvárií přístup zakázán, držíme je ve vedlejší místnosti a ryby jsou zde jen pro návštěvníky. 12 panelů v této místnosti je věnováno vydrám a dalším živočichům, kteří žijí v našich řekách, na březích rybníků a tůní. Dalších deset panelů představuje vodní prostředí tohoto regionu, jeho krásu i to, jak jsme jej, my lidé, dokázali zničit. Krásné a přirozené je v našem regionu hojně promíseno s ošklivostí a umělostí. Kromě fotografických panelů jsou zde různé exponáty, např. výrobky z vydří kůže, staré pasti nebo kleště na vydry.
Poslední místnosti vévodí dioráma „vydří ráj“ s řadou dermoplastických preparátů ryb a vodních savců. Všude okolo se rozlétli ptáci, v místnosti narazíte na preparáty jezevce, mývala či vyder, které si můžete i pohladit. Naopak na kostru vydry s její oblíbenou kořistí prosím nesahejte. Zbylé panely opět představují především vydří prostředí, zničené i znovu vzniklé v místech po těžbě uhlí.
Celá výstava je připravena dvojjazyčně – v českém a německém jazyce. Nechybí také pracovní list s řadou záludných otázek pro děti i dospělé.
Základní prvky výstavy je možné zapůjčit, a tak doufáme, že výstava bude několik let putovat česko-německým pohraničím.
Malou ochutnávku z výstavy můžete vidět i v areálu venkovního bludiště na Větruši, kde jsme 12 panelů bezplatně zpřístupnili všem, kdo se budou chtít nadýchat čerstvého vzduchu a udělat si výlet.  
Poděkování:
Děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli. Jmenovitě ALKA Wildlife, o.p.s., Vladimíru Cettlovi za grafickou přípravu, Jakubu Doleželovi za technickou realizaci, Jiřímu Spružinovi za přípravu akvárií a péči o ně, Michalu Portešovi za dodání ryb, Marcele Říhové a Libuši Benešové za asistenci při instalaci a také fotografům Viktoru Vrbovskému, Pavlu Štěpánkovi, Jiřímu Bohdalovi, Vladimíru Čechovi a všem dalším, kteří svým dílem přispěli k úspěšné realizaci výstavy. 

Výstava byla financována z ERDF a státního rozpočtu díky Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci projektu Lutra lutra (r.č. 100305303).

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.