česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY

Výstava „Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy“ se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.
Výstava, přestože je prostorově nevelká, je nabitá množstvím zajímavých informací zprostředkovaných s využitím moderní audiovizuální prezentace. A protože sesuvy ke zdejší sopečné krajině neodmyslitelně patří, nemohla na výstavě chybět regionální nadstavba. Nově doplněná část výstavy nazvaná Sopečná krajina v pohybu prezentuje nejznámější sesuvy z oblasti Českého středohoří (Kozí vrch, Klapý, Čeřeniště, Vaňov, D8 ad.) včetně dobové, historické perspektivy na jejich vznik a následky. 
Výstava „Nestabilní podloží: sesuvy, životy a perspektivy“, kterou připravil tým ve složení Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek, je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze. Regionální rozměr výstavy zpracovali Jan Klimeš, Pavel Raška a Zuzana Vařilová. Výstavu prezentuje v roce 2021 Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Akademií věd ČR a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

K výstavě vyšla stejnojmenná doprovodná publikace v rámci edice Ústecké muzejní sešity, k zakoupení je v pokladně muzea a na muzejním eshopu.

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.