česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Sbírky

Archeologická sbírka začala vznikat již na konci 19. st. pod správou zakladatele archeologického oddělení, Adolfa Kirschnera. Rozrůstala se jak sběry v terénu a výzkumy, tak koupěmi či dary od soukromých sběratelů. Sbírkový fond zahrnuje především nálezy z bývalého okresu Ústí nad Labem a v posledních letech se podstatně rozšiřuje velkoplošnými výzkumy z centra města.

Sbírka archeologie je rozdělena na dvě podsbírky. Archeologie pravěk čítá 24 641 inventárních čísel a archeologie středověk 14 121 inventárních čísel.

Mezi nejzajímavější objekty sbírky lze zařadit kolekci bronzových šperků z Ryjic (doba bronzová), kamenný sekeromlat z Malého Března (pozdní doba kamenná), středověké skleněné číše či kolekci gotických a renesančních kachlů z centra města.  

Pracovníci

Mgr. Eliška Wiesnerová
vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka
wiesnerova@muzeumusti.cz


Mgr. Luboš Rypka
archeolog
rypka@muzeumusti.cz

Mgr. Aleš Káčerik
archeolog
kacerik@muzeumusti.cz

Kristýna Pánková
konzervátorka
pankova@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.