česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Entomologie

Sbírkové předměty pochází většinou z Čech, zejména jsou zastoupené severozápadní Čechy. Jednotlivosti jsou z Moravy a jako srovnávací materiál je zastoupena i fauna Evropy. Sbírka je rozčleněna na sbírku motýlů, brouků, mravenců, pestřenek a ostatní hmyz. Většinou se jedná o suché preparáty hmyzu a jejich vývojových stadií a u Hymenopter i některých hnízd (vosy, sršně, mravenci). Sbírku tvoří více než 81000 předmětů.

Sbírka mravenců posloužila jako podklad pro samostatnou publikaci a v současné době se řadí, v porovnání se sbírkami mravenců z jiných regionálních nebo městských muzeí, k největším. Většina dokladů je determinovaná nebo revidovaná naším v současnosti nejlepším znalcem mravenců RNDr. Petrem Wernerem z Prahy, i přesto bude v roce 2011 provedena kompletní revize určení všech mravenců ve sbírce v rámci celorepublikového grantu jihlavského muzea. Snahy o dokladování ukázek hnízd této skupiny hmyzu by měly vyvrcholit jejich využitím v budoucí expozici.

Rozsáhlé jsou i kolekce střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae), tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae), čeledi Silphidae a Leiodidae apod. I tyto skupiny byly zpracovány knižně či formou kratších prací, věnovaných hlavně faunistice týkající se především Ústeckého kraje. Sbírka motýlů je zpracována na CD formou volně upravené evidence II. st. nebo JPP a literárních podkladů týkajících se Ústeckého kraje.

Část kolekce je získávána za účelem vystavení v budoucí expozici. To znamená, že je počítáno s tím, že exponáty budou vlivem světla, prachu nebo případných živočišných škůdců zničeny, a proto jich bylo nashromážděno více pro výměnu. Expozice tak bude možné udržet v provozu i 20 let a stále budou vystavené jen kvalitní exponáty s vysokou vypovídající hodnotou.

Entomologická sbírka má velmi nejasný základ. I když několik sbírkových předmětů je z roku 1892, chybí od tohoto data do roku 1946 ucelenější kolekce, která zde podle různých podkladů a pamětníků byla až do poloviny II. sv. války. Teprve od roku 1950 se uložené sbírkové předměty zachovaly až do současné doby. Hlavní část sbírky však pochází až z let 1982-2003. V kolekci motýlů je zajímavá sbírka, kterou muzeu odprodal J. Šimek z Dubí a kolekce vývojových stadií motýlů získaná koupí v 80. letech. Jako kurátoři specializující se na tuto sbírku zde působili Jaromír Strejček (1950-1954), Václav Vysoký (1982-2007) a Jiří Spružina (2011-2021). 

Současným kurátorem entomologické sbírky je od roku 2020 Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.

Lišaj pupalkový (housenka) Přástevník medvědí

Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.