česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je znalostní soutěž z geologických disciplín. Ve školních osnovách zahrnuje oblasti neživé přírody a praktického poznávání přírody, částečně zasahuje také do zeměpisné oblasti (Přírodní obraz Země), chemie (Anorganické sloučeniny) a fyziky (Vesmír). 

Podle věkové úrovně je GO organizována ve dvou kategoriích: pro žáky základních škol (kategorie A) a středních škol (kategorie B). Jejím cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v daném oboru. 

GO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašovatelem je Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou a Univerzitou Karlovou v Praze, kteří GO odborně garantují a organizačně zajišťují (hlavním odborným garantem soutěže je doc. Rostislav Melichar: go@sci.muni.cz).  

GO probíhá v rámci národní úrovně čtyřstupňově formou postupových kol: školní -  okresní - krajské – ústřední celostátní kolo. Úspěšní řešitelé ústředního kola jsou vysíláni na prestižní mezinárodní olympiádu věd o Zemi IESO (International Earth Science Olympiad). 

Organizační záležitosti (postup registrace a přihlášení, pravidla GO, termíny soutěžních kol, výsledky soutěžních kol atd.) jsou zveřejňovány na internetových stránkách GO: www.geologicka-olympiada.cz  

Doprovodné informace a aktuality naleznete také na facebooku: https://www.facebook.com/geologickaolympiada

Krajské kolo GO pro Ústecký kraj organizuje každoročně Muzeum města Ústí nad Labem v jednotném, celostátně vypsaném termínu. 


Organizační tým kraj. kola - kontakty: 

Mgr. Kateřina Nováková (muzejní pedagog): 608 038 500, novakova@muzeumusti.cz 

Bc. Martina Pospíšilová (muzejní pedagog): 774 231 862, pospisilova@muzeumusti.cz 

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. (geolog, odborný garant): 773 541 535, varilova@muzeumusti.cz 

Odkazy na starší ročníky krajských kol GO (muzejní web a fotogalerie na facebooku):

2017: 

http://www.muzeumusti.cz/c1683/Probehlo-krajske-kolo-geologicke-olympiady-GO-2017/

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10156068129626110

2018: 

http://www.muzeumusti.cz/c1920/Probehlo-krajske-kolo-geologicke-olympiady-GO-2018/

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10157414849901110&ref=page_internal

2019: 

http://www.muzeumusti.cz/hlavni-stranka/c2128/Probehlo-krajske-kolo-geologicke-olympiady-GO-2019/

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10158441431411110&ref=page_internal


NOVÝ ROČNÍK GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Přihlašování na geologickou olympiádu pro rok 2022 je spuštěno. 

Učitelé mohou své soutěžící přihlašovat zde!

Budeme se těšit na krajské kolo, které bude probíhat tradičně v našem muzeu v pondělí 4. dubna 2022
Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.