česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Geologie

Sbírku tvoří takřka třicet tisíc vzorků hornin, zkamenělin, nerostů a petrografických výbrusů ze severozápadních Čech. K významným kolekcím patří nerosty z lokality Mariánská hora v Ústí nad Labem, zeolity Českého středohoří, dokladové vzorky a petrografické výbrusy ke geologickému mapování Českého středohoří prováděnému prof. J. E. Hibschem začátkem minulého století. Část sbírky tvoří také křídové a třetihorní zkameněliny z významných regionálních lokalit a kolekce kostí pleistocenních obratlovců.

Část geologické sbírky tvoří kolekce nálezů pocházející od významného severočeského geologa, petrologa a pedagoga J. E. Hibsche. Profesor Hibsch při svých procházkách na Mariánské hoře narazil na neznámý minerál ze skupiny granátů. Ten pak byl roku 1906 popsán a po něm pojmenován hibschit.

Velkou zásluhu na vybudování geologické sbírky měl Georg Bruder (kurátorem byl 1901-1909). Jeho první expozice geologických, mineralogických a paleontologických sbírek, otevřená roku 1902, byla velmi vysoce hodnocena i v odborných kruzích. Dalšími významnými kurátory byli: Fritz Seemann (1909-1914), Josef Porsche (1918-1939) a Milada Vavřínová (1973-1989). Ta se zasloužila o odbornou evidenci a popularizaci geologické sbírky. Dalším kurátorem byl Tomáš Wiesner (1989-2007), předcházející ředitel muzea.

Současným kurátorem geologické sbírky je od roku 2011 RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. (varilova@muzeumusti.cz) specializovaná na křídové pískovce, stabilitu skalních svahů a geologii životního prostředí.Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.