česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Zoologie

Sbírku tvoří dermoplastické preparáty obratlovců, především ptáků. Je zde také malá kolekce ptačích hnízd a vajec a schránek měkkýšů. Sbírku tvoří kolem 1500 kusů přírodnin nebo jejich souborů. Materiál pochází ze severozápadních Čech, u velké části dermoplastických preparátů však lokality chybí.

Částí sbírky je ucelená kolekce měkkýšů (schránky mlžů a plžů) z okresu Ústí nad Labem. Je zde skoro kompletně doložena fauna měkkýšů řeky Labe, některých jejích přítoků a břehů od Střekova po Děčín. Tyto dokladové kusy jsou přesně lokalizované a jsou často podkladem dílčích výzkumů na sledovaných lokalitách. Většinu materiálu determinoval Ivo Flasar z Regionálního muzea v Teplicích.

V posledních letech systematicky rozšiřujeme osteologickou sbírku. Sbírku dermoplastických preparátů obratlovců rozšiřujeme z důvodu nedostatku financí pouze formou sponzorských darů.

Hlavní část sbírky pochází z let 1946-1954 a 1981-1998. Základ sbírky tvoří soubor dermoplastických preparátů získaných v letech 1946-1947 koupí z preparátorské dílny v Praze, bez uvedených lokalit. Další získaný materiál je již řádně lokalizovaný a má všechny náležitosti identifikující jednotlivé předměty. Z kurátorů lze upozornit pouze na Jaromíra Strejčka (1950-1954). Od roku 1982 do roku 2007 pracoval jako kurátor Václav Vysoký.

Současným kurátorem zoologické sbírky je od roku 2007 Mgr. Václav Beran (beran@muzeumusti.cz) specializovaný na ptáky a lasicovité šelmy.

Brhlík lesní Čáp černýJespák obecný Linduška lesní

Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.