česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přírodovědný studijní depozitář

Od podzimu roku 2012 je v provozu nový Přírodovědný studijní depozitář. Tematicky je zaměřen na přírodu Ústeckého kraje. Představeny jsou hlavní dílčí oblasti vycházející z geologické stavby území – Šluknovsko (lužický žulový masiv), Krušné hory (krušnohorské krystalinikum), Labské pískovce (česká křídová pánev), České středohoří (vulkanity) a Severočeské pánve (třetihorní sedimenty, uhlí) a samostatnou skupinu pak tvoří čtvrtohorní pokryvné uloženiny.

Vystaveny jsou zde sbírkové předměty z našeho muzea - vzorky z geologických sbírek (typické horniny, minerály a zkameněliny) doplněné o charakteristickou faunu a flóru jednotlivých oblastí. Příkladem mohou být běžní zástupci hmyzu (brouci či denní motýli), vycpané exempláře ptáků, hlodavců, plazů, a mnohé další zajímavosti. K prohlédnutí je zde i dioráma ztvárňující mohutné suťovisko u obce Dolní Zálezly s pohledem do kaňonu řeky Labe protékající Českým středohořím.

Studijní depozitář není (vzhledem ke svému umístění) součástí stále otevřených výstavních prostor. Prostor slouží hlavně školákům k interaktivním programům, které zajišťuje oddělení muzejní pedagogiky (jako doplněk běžného učiva přírodopisu). Depozitář má kapacitu 25 až 30 míst k sezení.
Běžná veřejnost ho může navštívit při různých akcích (např. strašidla, muzejní noc, ad.), prohlídka je možná po předchozím objednání. Místnost je průběžně využívána také pro pořádání tematických seminářů či workshopů.

Pracovníci

Mgr. Václav Beran
vedoucí oddělení, kurátor zoologické sbírky
beran@muzeumusti.cz

Petr Bultas
kurátor herbáře
bultas@muzeumusti.cz

Mgr. Bc. Ladislava Filipová, Ph.D.
kurátorka herbáře
filipova@muzeumusti.cz

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
vědecký tajemník, geoložka, kurátorka geologické sbírky
varilova@muzeumusti.cz

Ing. Miloš Trýzna, Ph.D.
kurátor entomologické sbírky

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.