česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM DUBEN 2015

1. 4. středa od 18:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY HANČOVÉ - Absolventský koncert Barbory Hančové, studentky sbormistrovství katedry hudebních výchovy PF UJEP. Vystoupí chlapecký pěvecký sbor Páni kluci. Vstupné 50 Kč.

7. 4. úterý od 17:00 MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU
- Vernisáž putovní výstavy představující českou progresivní architekturu let 1990-2013 v obcích do dvaceti tisíc obyvatel. Za účasti autora výstavy Petra Volfa. Vstup volný.

8. 4. středa od 18:00 DIPLOMOVÝ KONCERT IVETY CENDROVÉ - Zazní „Koncert pro vibrafon“ skladatele A. Bernarda. Hudební spolupráce: V. Krahulík, studenti katedry hudební výchovy PF UJEP a komorní sbor Nona. Vstupné 50 Kč.

11. 4. sobota od 10:00 a od 14:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA FENOMÉN MERKUR - Historik a sběratel Jiří Mládek, majitel největší sbírky stavebnice Merkur na světě, provede návštěvníky výstavou a upozorní na nejvzácnější modely. Připravena je také soutěž pro děti. Vstupné 50/30 Kč.

12. 4. neděle od 10:00 a 14:00 PROCHÁZKY HISTORIÍ MĚSTA - Komentovaná procházka s historikem Tomášem Okurkou. Sraz před Informačním střediskem města Ústí nad Labem. Z kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce - nutná registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

15. 4. středa od 17:00 LETEM SVĚTEM UMĚNÍ  VELKÁ BRITÁNIE A ITÁLIE
- Vystoupí žáci hudebního oboru a literárně dramatického oboru ZUŠ Evy Randové na danou tématiku. Vstup volný.

16. 4. čtvrtek od 17:00 SCHICHTŮV LET - 101 LET - Vernisáž výstavy o prvním velkém leteckém závodu Rakousko-Uherska, křižujícím i Ústí nad Labem a financovaný ústeckými továrníky rodiny Schichtů. Vstup volný.

22. 4. středa od 16:00 MUZEUM ČTE DĚTEM - Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte Zdeněk Balcar. Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč.

22. 4. středa od 17:00 JAN HUS A MARTIN LUTHER II. DÍL
- Přednáška Bc. Martiny Vodákové na téma „Není Ústí jako Ústí“ aneb Každodenní život ústeckých měšťanů na Lužnici a Labi v době husitských nepokojů. Vstup volný.

23. 4. čtvrtek v 17:00 TAJEMNÁ MÍSTA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ - Přednáška Jiřího Svobody o středověkých hradech a záhadných hradištích, šibeničních vrších i prokletých místech Českého středohoří. Vstup volný.

26. 4. neděle v 10:00 (Ústecká NEJ) a 14:00 (Vilová architektura)  PROCHÁZKY HISTORIÍ MĚSTA
- Komentované procházky s historikem Martinem Krskem. Sraz před Informačním střediskem města Ústí nad Labem. Z kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce - nutná registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

28. 4. úterý od 17:00 EDUARD INGRIŠ ŽIVOT A DÍLO - Vernisáž výstavy věnované Eduardu Ingrišovi – skladateli, muzikantovi, dirigentovi, filmaři, cestovateli, fotografovi a autorovi známé písně „Niagára“. Vstup volný.

P R O G R A M   V Ý S T A V

od 8. 4. do 24. 5. MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU - Putovní výstava představuje českou progresivní architekturu let 1990-2013 v obcích do dvaceti tisíc obyvatel.

od 17. 4. do 12.7. SCHICHTŮV LET - 101 LET - Výstava přibližuje první velký letecký závod Rakousko-Uherska. Jednalo se o okružní let monarchií, křižující i Ústí nad Labem, financovaný ústeckými továrníky rodiny Schichtů.

od 22. 4 do 2. 8. STÍNY PAMĚTI  PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VOJENSKÝCH LETADEL - Výstava černobílých fotografií Vladimíra Cettla, zachycujících zašlou krásu                  a neslábnoucí monumentalitu vraků vojenských letadel převážně z období tzv. Studené války.

od 29. 4. do 19. 7. EDUARD INGRIŠ ŽIVOT A DÍLO
- Výstava věnovaná celoživotnímu dílu Eduarda Ingriše – skladatele, muzikanta, dirigenta, kameramana, cestovatele, fotografa a autora známé písně „Niagára“.

do 19. 4. LABE, MÁJE, PRIORY - Přehlídka nejlepších reprezentantů architektury obchodních domů v Československu   v 70. a 80. letech 20. století, mezi které patří i ústecký OD Labe z roku 1974.

do 19. 4. RŮŽENA ŽERTOVÁ ARCHITEKTKA OD LABE
- Retrospektivní pohled na dílo význačné české architektky, designérky a výtvarnice, která se výrazně zapsala do veřejného prostoru Ústí nad Labem.

do 7. 6. FENOMÉN MERKUR
- Historie i živá současnost geniální české „dírkaté“ stavebnice Merkur, na které vyrůstaly generace dětí, jež byla součástí školní výuky a fenoménem své doby.

od 31. 3. do 3. 5. JAROSLAVA SLAVÍČKOVÁ OBRAZY
- Výstava harmonizačních a léčebných obrazů, kreslených automatickou kresbou, od ústecké výtvarnice Jaroslavy Slavíčkové.

od 31. 3. do 3. 5. EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA - Vybavení domácností ústeckých měšťanů ve 14. a 15. století v archeologických sbírkách muzea.

Program duben (260 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.