česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM BŘEZEN 2022

přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 3. / ÚT / 19.00
BENDŮV KOMORNÍ ORCHESTR VÁNOČNÍ KONCERT „COVIDU NAVZDORY“
Na programu skladby Františka Xavera Brixiho, Jiřího Ignáce Linka, Antonia Vivaldiho, Františka Tůmy a Georga Philippa Telemanna Sólisté: Jarmila Baxová – soprán, Ilona Veselovská a Eva Zemanová - zobcové flétny a Viktor Mazáček – housle. Vstupné 110 Kč

3. 3. / ČT / 17.00
VÝVOJ KRAJINY ÚSTECKÉHO KRAJE
Beseda s Ing. Arch. Vladimírem Charvátem o dalším potenciálu zdejší krajiny v širším geografickém kontextu a o různých možnostech přístupu k území, které po dlouhá desetiletí čelí následkům těžby a vlivům energetického odvětví, ale v současnosti mění svůj charakter, což dává prostor opět mnoha novým přístupům. Vstup volný

15. 3. / ÚT / 17.00
FLAŠKA
Vernisáž výpravně pojaté výstavy o slavné historii největší průmyslové lahvárny Rakousko-Uherska. Vstup volný

16. 3. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

19. 3. / SO / 14.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM VELÍMSKÝM
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat počátkům česko-německého stýkání a potýkání (VI.–XIV. stol.). Návštěvníky provede historik a archeolog doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. Vstupné 100/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

24. 3. / ČT / 17.00
SESUV NA DÁLNICI D8 V ČERVNU 2013 A JEHO PŘÍČINY
O faktu, že dálnice D8 bude v okolí Prackovic stavěna v sesuvném území, se dobře vědělo již od prvních průzkumů provedených v 60. letech 20. století. Již tehdy byly stanoveny i podmínky, jimiž je nezbytné se při stavební činnosti v sesuvných územích řídit. Na příkladu 6 základních principů pro inženýrsko-geologický průzkum ve vztahu ke svahovým deformacím budou rozebrána hlavní pochybení, která vedla ke vzniku sesuvu a zavalení rozestavěné dálnice D8 v červnu 2013. Přednáší RNDr. Josef Stemberk, CSc., z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Doprovodná přednáška k výstavě „Nestabilní podloží“. Vstupné 50 Kč

25. 3. / PÁ / 17.00
HLEDÁNÍ ZTRACENÉ IDENTITY
Debata o přístupu k citlivým tématům minulosti. Jak hledat vztah k místům, kde nově příchozí nemají dlouhodobé kořeny? Jak současné česko-německé vztahy ovlivňují hledání identity v dnešních Sudetech? A mají tato témata obdobu i jinde ve světě? Besedy se kromě místních odborníků zúčastní Linda Norris z mezinárodní Koalice míst svědomí, která sdružuje více než 350 muzeí a historických památek v 66 zemích světa. Vstup volný

26. 3. / SO / 10.00 / Sraz v obci Hlinná (náves)
PUTOVÁNÍ ZA KONIKLECI
Severně od Litoměřic, nad půvabnou středohorskou vesničkou Hlinná, se jako strážci vypínají čedičové skalní stěny Holého vrchu a Hradiště. Jejich vrcholy nabízí nejen neopakovatelné výhledy na velkou část Českého středohoří, ale jsou i domovem tří druhů konikleců. Ty zde kdysi každé jaro vytvářely modrofialové květnaté koberce. Terénní exkurze s botaničkou Mgr. Kateřinou Tremlovou vám přiblíží přírodu obou vrcholů a seznámí vás se záchranným programem, který se realizuje pro kriticky ohrožený koniklec otevřený. Exkurze se koná v rámci doprovodného programu k výstavě „Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem“. Vstup volný

26. 3. / SO / 14.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S KRISTINOU KAISEROVOU
Expozicí o dějinách německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od středověku do 20. století provede historička doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. Vstupné 100/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

31. 3. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Kurátor výstavy Naši Němci a ředitel Collegia Bohemica Petr Koura bude tentokrát provádět výstavou Naši Němci se zaměřením na 20. století. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do historie česko-německých konfliktů od Rakouska-Uherska až po druhou světovou válku. Vstupné 100/50 Kč

expozice


NAŠI NĚMCI
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Může si prohlédnout díla starých mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. Získá také představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou kopii pomníku maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou Böhmerland. Expozici spravuje Collegium Bohemicum, o. p. s.

výstavy

od 16. 3. 2022 do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Před třemi lety bez většího zájmu veřejnosti buldozery zlikvidovaly rozsáhlý již zchátralý areál ústecké sklárny v Předlicích, kde před 150 lety vyrostl tehdy moderní provoz výroby lahví, největší v Rakousko-Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích zaměstnanců přibližuje nová ambiciozně pojatá výstava.

do 3. 4.
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do základních kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy: Moderní vědění, Realitní kancelář Realita, Neposednost, Život v trhlinách a Sopečná krajina v pohybu.

do 27. 3.
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé přírodovědce. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita přímo v terénu, určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (www.geofun.cz) provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

do 3. 4. / muzejní kavárna
POUTNÍK ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
Jiří Svoboda (autor knih Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří) vystavuje výběr fotografií z jeho nejnovější knihy Poutník Českým středohořím. Nahlédněte do krajiny plné barev i pozoruhodných přírodních a historických památek. Ponořte se do záhad nejstarší historie lidského osídlení, prozkoumejte dávné sopky, nechte se okouzlit barokními památkami, skrytou geometrií skal a krásou nerostů.

od 1. 3. do 3. 3. / exponát měsíce března
ÚSTEČAN HÜBL UDÁVAL MÓDNÍ TRENDY
Ve Vídni, v Praze, v Záhřebu i jinde měl své pobočky vyhlášený ústecký obchodní dům s látkami Anton Hübl, který se honosil přívlastkem „nejstarší a největší zasilatelství se suknem“ v Rakousko-Uhersku. Jeho obrovský sortiment ilustruje ve sbírkách ústeckého muzea nejnovější přírůstek sbírky techniky - vzorníky z let 1938 až 1941.

do 1. 5. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ POHLEDEM JIŘÍHO SVOBODY
Fotografická výstava ukazuje krásy Českého středohoří v průběhu posledních deseti let, kdy Jiří Svoboda tvořil sérii svých výpravných publikací Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří a Poutník Českým středohořím. Ponořte se do úchvatné krajiny vodopádů, středověkých hradů, přírodních památek a kouzelných výhledů.

Program březen (190 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.