česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ČERVEN 2021

přednášky a jiné akce

3. 6. / ČT / 17.00 CAFÉ NOBEL / LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA, 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ J. A. KOMENSKÉHO
Největším dílem, které po sobě zanechal Jan Amos Komenský, je – bohužel nedokončená – Obecná porada o nápravě věcí lidských. Jejím jádrem je neutuchající zápas o lidství a lidskost. Lidství je nám dáno, lidskost je úkol. Rodíme se jako lidé s jedinečným potenciálem; otázka zní, jak s ním nakládáme. Co jsou věci lidské, co je s nimi v nepořádku, a je možné je nějak napravit nebo polepšit? Přednáší doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

10. 6. / ČT / 17.00 CAFÉ NOBEL PRO DĚTI / VYDRA, KRÁLOVNA MOKŘADŮ
Vydra je trochu tajemné noční zvíře, které miluje vodu a málokdo jej v přírodě viděl. V minulosti byla silně pronásledovaná, špatně také snášela znečištění vodních toků, takže v naší přírodě málem vyhynula. Dnes žijí vydry po celé republice, dokonce i na Labi a v Bílině. Vyhráno však nemají – ohrožuje je hustá automobilová doprava a nelegální pronásledování... Po přednášce plné vydřích zajímavostí bude možné ještě navštívit výstavu Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla. Přednáší Mgr. Václav Beran.

24. 6. / ČT / 17.00 NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Vernisáž výstavy představující krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. století.

výstavy


od 25. 6. 2021 – 27. 3. 2022 NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé přírodovědce. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita přímo v terénu určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (https://www.geofun.cz/) provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

od 30. 6. do 10. 10. CO BUDE S MILADOU DÁL?
Ne každý ví, že severní Čechy už nejsou měsíční krajinou po těžbě uhlí. Nová jezera v bývalých uhelných lomech se intenzivně zapojují do okolní krajiny. V rámci mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na území jezera Milada vybrala odborná komise ty nápady, které budou krajině a obyvatelům regionu nejlépe vyhovovat. Na velkých vizualizacích si prohlédnete, jak si odborníci po debatách s veřejností představují budoucí vzhled i využití rozsáhlého území v okolí jezera. Dozvíte se také více o státním podniku PKÚ, který jako správce území jezera Milada bude na realizaci těchto návrhů pracovat. A nejen to, uvidíte sami.

do 28. 11. ICH BIN EIN VYDRA ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA
Expozice o populaci vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji představí její životní prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila dříve na celém našem území. V druhé polovině 20. století ale přežívala jen na pár místech. Dnes ji opět najdeme na celém území. Návrat to byl ale komplikovaný a plný překvapení. Ve výstavě se dozvíte mnoho nových zajímavostí a seznámíte se s řadou dalších živočišných druhů, které vydru v jejím životě provází.

do 28. 11. FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Velkolepý soubor unikátních fotografií neštěmického rodáka, katechety a fotografa Rudolfa Jenatschkeho vzniklé mezi léty 1914 až 1945, který je doplněn o autentické předměty a dobové fotoaparáty.

do 27. 6. ARKTICKÝ FESTIVAL 2020 / tradiční festival české a arktické vědy a kultury

O IGIMARASUSSUKOVI, KTERÝ JEDL SVÉ ŽENY / Inuitské pověstí očima Árona z Hůrky / klubovna

SÁMSKÉ POHÁDKY A POVĚSTI / ilustrace Luboše Drtiny / před klubovnou

KANADSKÁ ARKTIDA JE PLNÁ ŽIVOTA / před klubovnou

od 30. 6. do 5. 9. CO BUDE S MILADOU DÁL? / klubovna
Vizualizace návrhů architektonických ateliérů z prvního kola soutěže.

do 27. 6. VZPOMÍNKA NA ZBOŘENOU ÚSTECKOU SKLÁRNU / exponát měsíce června
Exponát měsíce představí několik reliktů z výroby ústecké sklárny, která byla v nedávné době srovnána se zemí.

do 28. 11. RUDOLF JENATSCHKE V BARVĚ / Zrcadlové bludiště na Větruši
Výstava doplňující expozici Fotograf Rudolf Jenatschke v Muzeu města Ústí nad Labem, zaměřená na kolorované diapozitivy, které fotograf dokázal vybarvit tak, že i znalec je měl za barevné snímky.

Program červen (182 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.