česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ČERVEN 2017

1. 6. / ČT / 17.00 hod.
VERNISÁŽ A KONCERT ZUŠ EVY RANDOVÉ

Zahájení výstavy žáků výtvarného oboru a od 18.00 hod. komorní koncert hudebníků ZUŠ Evy Randové. Vstup volný

2. 6. / PÁ / 19.00 hod.
TANEC V SRDCI

Vystoupení různých stylů tanců. Představí se děti, dospělí, kteří nejsou profesionálové a přesto tančí srdcem a naplno. Prodej vstupenek v pokladně muzea nebo Café Alibi.Vstupné: 70 Kč, děti 50 Kč

3. 6. / SO / 12.00 hod.
ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA, RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE

Vernisáž výstavy k 50. výročí vzniku festivalu PORTA v Ústí nad Labem, která je i slavnostním zahájením festivalu za přítomnosti soutěžících, organizátorů a čestných hostů. Přítomni budou i soutěžící a organizátoři prvních ročníků. Vstup volný

4. 6. / NE / 13.00 hod. a 15.00 hod.
VÝSTAVOU „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“ S JIŘÍM KROPÁČEM

Výstavou vědecky přesných modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů Vás provede paleontolog Jiří Kropáč. Vstupné 100/60 Kč

6. 6. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „DIALOG S ČASEM“ S VÁCLAVEM HOUFKEM

Komentovaná prohlídka expozicí sochařského díla Klause Horstmanna-Czecha seznámí veřejnost s životem a dílem ústeckého rodáka  a významného současného německého umělce. Vstupné 50/30 Kč

7. 6. / ST / 17.00 hod.
„KNĚŽOURE, DRYÁČNÍKU!“ - „VYSLANČE ĎÁBLŮV, LHÁŘI!“

Přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Libereci, na téma náboženské polemiky mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války. Vstupné 20 Kč

9. 6. / PÁ / 18.00–23.00 hod.
STŘEDOVĚKÁ MUZEJNÍ NOC

Středověká řemesla, hudba a tance, křest knihy o kostelu sv. Materny, opravdový husitský bojový vůz. Dílnička pro malé i velké, povídání o pijavicích a středověké medicíně, komentované prohlídky výstav, ohňová show, jídlo i pití! Vstupné 30 Kč

11. 6. / NE / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA

Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat, pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč

14. 6. / ST / 17.00 hod.
BITVA U ÚSTÍ V ROCE 1426 A JEJÍ POMNÍKY

Přednáška o nejvýznamnější bitvě husitských válek na Ústecku, která dramaticky změnila osud královského města Ústí nad Labem. Vstupné 20 Kč

19. 6. / PO / 16.00 hod.
ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ

Vernisáž výstavy pořádané u příležitosti 25. výročí založení Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vstup volný

20. 6. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU

Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

21. 6. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Četba pohádek s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

21. 6. / ST / 17.00 hod.
OD OCEÁNU K OCEÁNU NA KOLOBĚŽCE

Přednáška ústeckého cestovatele a dobrodruha Dalibora Beneše, který se vydal na Dálný východ s cílem vlastní silou na koloběžce spojit dva oceány a dojít napříč kontinentem od Ochotského moře k moři Východosibiřskému. Vstupné 20 Kč

24. 6. / SO / 10.00-14.00 hod.
ROZLOUČENÍ S LABSKOU KRÁLOVNOU

Tvořivé aktivity, Sváťovo dividlo, výstava výtvarných prací. Vstup volný

28. 6. / ST / 17.00 hod.
PSI PÁNĚ

Promítání filmu „Psi Páně“ (ČR 2017, 70 minut). Dokument přibližuje každodenní život, práci a poslání současných českých dominikánů. V 18.30 hod. beseda s fr. P. Hyacintem Ullmanem OP, od 19.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy „Dominikáni v Ústí nad Labem“. Vstupné 40 Kč

VÝSTAVY


od 2. 6. do 25. 6.
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ EVY RANDOVÉ

Prezentace nejlepších prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem.

od 3. 6. do 20. 7.
ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA, RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE

Výstava je věnována 50. výročí vzniku, v té době jedinečného, festivalu PORTA v Ústí nad Labem od jeho vzniku až po současnost. Připomíná jména vítězů, dobové fotografie, plakáty, Portýry a další dobové materiály. Součástí výstavy jsou i trofeje a artefakty spojené s nejstarší a největší soutěží tohoto žánru v naší republice.

od 20. 6. do 30. 9.
ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ

Výstava k 25. výročí založení Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně představuje zaměření fakulty, nejzajímavější výsledky a apeluje na potřebu pečovat o naši planetu. 

od 23. 6. do 1. 10.
PŘÍRODA A MYSLIVOST NA ÚSTECKU

Výstava představuje jednotlivé druhy zvěře a jejich biologii, ale i historické pasti, významné trofeje z Ústecka či rozsáhlou sbírku loveckých tesáků. Připravila Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Ing. Václavem Šuterou.

do 11. 6.
BPDP 2017

Výstava výtvarných a výtvarně pedagogických projektů studentů Katedry výtvarné kultury při PF UJEP realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací.

do 11. 6.
SETKÁNÍ V PROSTORU

Mozaika, hudba, koláže, performance a další umělecké projevy od pěti umělců ze tří zemí (CZ, I, A) se propojí v improvizaci při vernisáži multižánrové výstavy, která na své cestě po střední Evropě navštíví Ústí nad Labem jako teprve druhé místo v pořadí.

do 18. 6.
NELÍTOSTNÝ PRAVĚK

Souboje o přežití v dějinách přírody
Úžasná podívaná v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů. Návštěvníci projdou čtyřmi geologickými epochami, které reprezentují nejen notoricky známí živočichové.

do 30. 6.
DOMINIKÁNI V ÚSTÍ NAD LABEM – 400 LET HISTORIE

Výstava se zaměřuje na několik základních etap od založení kláštera až po jeho zrušení, na stavební vývoj klášterního kostela sv. Vojtěcha, jeho inventář i na život ústeckých dominikánů. Vystaveny jsou unikátní dokumenty k roku 1950, kdy byl klášter násilně vyklizen.

do 31. 12.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

od 2. 6. do 25. 6. / klubovna
ZUŠ EVY RANDOVÉ

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Evy Randové.

od 30. 5. do 2. 7. / exponát měsíce
MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ

Charakteristika, bionomie, rozšíření, chov, exempláře v Muzeu města Ústí nad Labem.

Program červen (189 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.