česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM DUBEN 2018

přednášky, vernisáže a jiné akce


5. 4. / ČT / 16.00 hod.
SENIOŘI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Přednáška Kateřiny Burianové a Milan a Holuba se uskuteční v rámci projektu „Myslíme na vás“ Městské policie Ústí nad Labem. Senioři a děti jsou nejohroženější skupinou v dopravě! Starší občany seznámíme s bezpečným pohybem v silničním provozu, s povinnostmi chodce, cyklisty a řidiče - seniora. Pro každého návštěvníka přednášky připravil Besip malý reflexní dárek. Vstup volný

10. 4. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ“ S VÁCLAVEM BERANEM

Unikátní výstavo u představující zajímavosti intimního života zvířat vás provede její kurátor Mgr. Václav Beran. Vstupné 50/30 Kč

12. 4. / ČT / 17.00 hod.
BPDP 2018

Vernisáž výstavy výtvarných a výtvarně pedagogických projektů studentů Katedry výtvarné kultury při PF UJEP realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací. Vstup volný

13. 4. / PÁ / 19.45 hod. / Severní Terasa, zast. MHD Mírová
VEČERNÍ VYCHÁZKA ZA SOVÍM HOUKÁNÍM PO SEVERNÍ TERASE

Sraz na zastávce Mírová. Po krátké ukázce sov a sovího peří ze sbírek muzea vyrazíme zasovami do sídliště. Podle nadšení účastníků a spolupráce sov bude přizpůsobena trasa vycházky. Kromě sov hnízdí v Ústí i sýčci obecní, a pokud bude přát štěstí, setkáme se i s nimi. Kdo vydrží až do konce, může bojovat o velký plakát se sovami. Vycházku pořádá Muzeum města Ústí nad Labem a Česká společnost ornitologická, povede ji muzejní zoolog Mgr. Václav Beran. Vycházka se koná jen za vhodného počasí bez deště a silného větru. Vstup volný

17. 4. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ“ S VÁCLAVEM KREJČÍM

Výstavou provede osobně spoluautor návrhu největšího ústeckého sídliště architekt Václav Krejčí. Vstupné 50/30 Kč

18. 4. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení dopravních pohádek. Mottem tohoto setkání je, že je jen na nás, jak budeme dětem nenásilnou formou připomínat důležité zásady bezpečného chování. V rámci projektu „Stop úrazům“ čte strážník z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie Ústí nad Labem Bc. Kateřina Burianová. Vstup volný

25. 4. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

1458: Korunovace Jiřího z Poděbrad v kontextu významných osmiček husitského století. Přednáší PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha). Vstupné 20 Kč

26. 4. / ČT / 17.00 hod.
MICHAEL BÍLEK – LIDÉ A HVĚZDY

Vernisáž výstavy sochaře Michaela Bílka (*1942–†2015), která představuje průřez jeho tvorbou, zahrnuje rané práce v sádře, ale zejména dřevěné skulptury vytvářené z jilmového dřeva. Vstup volný

výstavy


od 13. 4. do 13. 5.
BPDP 2018

Výstava výtvarných a výtvarně pedagogických projektů studentů Katedry výtvarné kultury při PF UJEP realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací.

od 27. 4. do 1. 7.
MICHAEL BÍLEK – LIDÉ A HVĚZDY

Výstava Michaela Bílka (*1942–†2015) představuje průřez jeho sochařskou tvorbou, zahrnuje rané práce v sádře, ale zejména dřevěné skulptury vytvářené z jilmového dřeva. Svým dílům, která nazýval „dřevěnými panáky“, se snažil vtisknout duši, respektive ve své tvorbě otiskl podstatné rysy lidské povahy.

do 1. 4.
VÁCLAV DANEŠ – MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ

Výstava představuje část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem
mezi lety 1964–2004. Vystavená díla jsou z větší části práce dosud veřejně nevystavené
a reprezentují zlomový okamžik ve vývoji jeho malířského rukopisu.

do 24. 6.
SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ

Ateliér 40 - Ústecké projekty a realizace 1963-1990
Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda, J. Zbuzek, J. Kvaš a další) začínal na projektu nového Mostu, zejména centra přesunutého města. Po vítězství v soutěži na obrovské sídliště Severní Terasa se, ale soustředil na Ústí samotné. Výstavní projekt představí ústecké realizace i nikdy neuskutečněné plány.

do 1. 7.
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti i pikantnosti intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Nechybí zde dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty i místnost věnovaná ústeckému orangutanovi Ňuňákovi.

do 29. 7.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

od 5.4. do 26. 4. / klubovna
ULICE NENÍ HŘIŠTĚ

Zahájení dětské výtvarné soutěže vyhlášené 15. 1. 2018 v rámci projektu „Městská policie dětem“. Děti z ústeckých mateřských škol malovaly na téma „Ulice není hřiště“ v návaznosti na přednášku „Dopravní výchova pro MŠ“, kterou předškoláci absolvovali na dětském dopravním hřišti v Krásném Březně. Výstavu zahájí 5. 4. v 15.30 hod. Bc. Kateřina Burianová.

od 2. 4. do 1. 5. / exponát měsíce dubna
BUKAČ VELKÝ, VZÁCNÝ A TAJEMNÝ OBYVATEL NAŠICH RÁKOSIN

Program duben (186 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.