česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ZÁŘÍ 2017

1. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
7. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU

Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. Vstupné 10 Kč s hrnkem v ceně

2. 9. / SO / 10.00–12.00 hod.
NAPOLEONSKÁ SLAVNOST

Období napoleonských válek si v Ústí nad Labem připomenou členové vojenských historických spolků. V areálu ústeckého muzea proběhnou ukázky pořadových cvičení a bojových situací, které připomenou válečné události roku 1813. Vstup volný

7. 9. / ČT / 17.00 hod.
ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT V 360°

Vernisáž výstavy tvorby ústeckého malíře, který svým dílem přesáhl lokální hranice a dostal se do mezinárodních sbírek „art brut“. Zahájení doplní představení na pomezí experimentálního filmu a audiovizuálního záznamu, které divákům poodhalí vnitřní svět Zdeňka Koška. Vstup volný

9. 9. a 10. 9. / SO–NE / 9.00–18.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – STŘEDOVĚKÉ REJDĚNÍ

10.00 a 13.00 hod. – Kostýmované komentované prohlídky výstavou pro děti.
10.00–12.00 a 13.00–15.00 hod. – Tvořivá dílnička se středověkou tématikou.
11.00 a 14.00 hod. – Komentované prohlídky výstavou Středověké Ústí.
15.00 hod. – Čtení rytířských pohádek s návaznými aktivitami. Čte Zdeněk Balcar.
Trénování rytířských dovedností v atriu muzea – střelba z luku, kuše, vrhání nožů a další.
Vstupné 20 Kč

12. 9. / ÚT / 17.00 hod.
HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY

Vernisáž interaktivní výstavy představující úžasný vynález, který člověka doprovází ve stejné podobě již více než dvě stě let. K vidění budou kromě běžných tužek i exempláře různých tvarů a velikostí, které ze své bohaté sbírky zapůjčil Emanuel Petráň. Vstup volný

19. 9. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „E. G. DOERELL – CESTY K OBRAZŮM“ S VÁCLAVEM HOUFKEM

Životem a dílem romantického malíře E. G. Doerella Vás provede historik a kurátor výstavy Mgr. Václav Houfek. Vstupné 50/30 Kč

20. 9. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte Martina Pospíšilová. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

20. 9. / ST / 17.00 hod.
LUTERÁNSKÁ HUDBA V PRAZE

O luteránské hudbě v Praze kolem roku 1600 přednáší PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – muzikolog, umělec a pedagog. Vstupné 20 Kč

26. 9. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU

Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

1. 10. / NE / 9.00–16.00 hod.
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK

Výstava drobného zvířectva, využití psů a koček při zooterapii. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. Vstupné 20 Kč

1. 10. / NE / 10.00–16.00 hod.
MYKOLOGICKÝ DEN

Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna PaedDr. Jiřího Rotha. Možnost přinést vlastní houby k určení. Vstupné 20 Kč

3. 10. / ÚT / 9.00–17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Program přednášek, vystoupení a komentovaných prohlídek (autorské čtení O. Sieberta,
přednášky o Českém středohoří s J. Svobodou, exkurze do knihovny, společenské hry, výroba ručního papíru, základy sebeobrany, občerstvení a další). Program je nejen pro seniory. Vstupné: nad 60 let vstup zdarma, ostatní 50/30 Kč, navíc pro seniory káva/čaj a zákusek 10 Kč.

VÝSTAVY


od 8. 9. do 26. 11.
ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT V 360°

Retrospektivní výstava představující průřez tvorbou ústeckého malíře Zdeňka Koška (od jeho kresebných počátků, přes množství olejomaleb inspirovaných životem a počasím až k světově uznávaným meteorologickým obrazcům), který svým dílem přesáhl lokální hranice a dostal se až do mezinárodních sbírek art brut.

od 13. 9. do 16. 11.
HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY

Interaktivní výstava o vývoji písma a psacího náčiní k vynálezu grafitové tužky obohacená o část sbírky historických a raritních tužek Emanuela Petráně. Partnerem výstavy je KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s.

do 24. 9.
E. G. DOERELL – CESTY K OBRAZŮM

Kresby a studie romantického malíře Ernsta Gustava Doerella ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem.

do 30. 9.
ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ

Výstava k 25. výročí založení Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně představuje zaměření fakulty, nejzajímavější výsledky a apeluje na potřebu pečovat o naši planetu.

do 1. 10.
MYSLIVOST A PŘÍRODA NA ÚSTECKU

Výstava představuje jednotlivé druhy zvěře a jejich biologii, ale i historické pasti, významné trofeje z Ústecka či rozsáhlou sbírku loveckých tesáků. Připravila Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Ing. Václavem Šuterou.

do 31. 12.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

do 1. 10. / klubovna
ROMAN KOZÁK – MIHOTÁNÍ DUŠE V KLECI SVĚTA

Výstava kreseb a fotografií ústeckého výtvarníka, v 70. a 80. letech člena výtvarných skupin kolem ak. mal. Ladislava Lapáčka a Dana Richtera, představuje jeho současnou tvorbu. Dynamické a expresivní zpracování zdánlivě všedních témat nabízí nové pohledy a inspirace.

od 4. 9. do 1. 10. / exponát měsíce
KOLEKCE VZORKŮ DEKORAČNÍHO KAMENE

V roce 2016 darovala ústeckému muzeu spol. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum jedinečnou kolekci dekoračního kamene, získanou v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“. Z pestré kolekce čítající více než 80 druhů hornin z celé ČR byly vybrány reprezentativní kusy, které jsou představeny jako Exponát měsíce září.

OTEVÍRACÍ DOBA


MUZEUM

otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod., mimo státní svátky

KNIHOVNA

otevřeno úterý–pátek, 9.00–17.00 hod., mimo státní svátky

Program září (188 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.