česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM LEDEN 2022

přednášky, vernisáže a jiné akce

4. 1. / ÚT / 17.00
VOLÁNÍ PTAČÍ DIVOČINY
Vernisáž výstavy fotografií amatérského ornitologa Antonína Cettla, pořízených převážně v blízkém okolí Ústí nad Labem. Vstup volný

6. 1. / ČT / 17.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Charita Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové vás srdečně zvou na Tříkrálový koncert, kterým již šestým rokem v Ústí nad Labem vrcholí konání tradiční Tříkrálové sbírky. Vstupné dobrovolné

11. 1. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM VELÍMSKÝM
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat počátkům česko-německého stýkání a potýkání (6. – 14. století). Návštěvníky provede historik a archeolog doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

13. 1. / ČT / 17.00 / Café Nobel
BITVA PŘED ÚSTÍM NAD LABEM V HUSITSKÉ A KATOLICKÉ INTERPRETACI
Jak se od 15. až do 17. století proměňoval obraz bitvy v kališnické a katolické – česky i německy psané – tradici? A jak se proces mytizace této významné dějinné události odrazil v širších kulturních, především literárních souvislostech? Přednáška známého historika prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Vstup volný

19. 1. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte Martina Pospíšilová. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

19. 1. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Výstavou o dějinách Němců v českých zemích Vás provede její kurátor a ředitel Collegia Bohemica doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

20. 1. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NESTABILNÍ PODLOŽÍ“ S BOBEM KUŘÍKEM
Výstavou vás provede jeden z hlavních autorů Bob Kuřík (Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze). Na prohlídku výstavy naváže promítání tematického filmu s názvem „Maršov: život v trhlinách Země“ v přednáškovém sále č. 141 (2019, režie: Amálie Kovářová, produkce: SSČ AV ČR, 20 min.) Vstupné 80/50 Kč

expozice


NAŠI NĚMCI
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Expozici spravuje Collegium Bohemicum, o. p. s.

výstavy

do 27. 3.
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří.

do 3. 4.
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do základních kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy: Moderní vědění, Realitní kancelář Realita, Neposednost, Život v trhlinách a Sopečná krajina v pohybu.

od 4. 1. do 30. 1. / muzejní kavárna
ANTONÍN CETTL – VOLÁNÍ PTAČÍ DIVOČINY
Výstava fotografií rozličného ptactva, pořízených za dob lockdownových převážně v blízkém okolí Ústí nad Labem.

od 4. 1. do 30. 1. / exponát měsíce ledna
NEJMENŠÍ KNIHY MUZEJNÍ KNIHOVNY
Soubor jedenácti malých knih z muzejní knihovny. Tři krát dva a půl centimetru měří ta nejmenší.

do 30. 1. / Zrcadlové bludiště na Větruši
NEČEKANĚ NÁHLÁ EXPLOZE SVOBODY
Putovní výstavní projekt, jenž se nyní zaměřuje na severočeský underground v bezprostředně porevoluční atmosféře v Ústí nad Labem: VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, Knak, RadioClub, Scene Report atd.

Program leden (184 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.