česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM BŘEZEN 2020

přednášky, vernisáže a jiné akce

3. 3. / ÚT / 17.00
VRAKY SE VALÍ DO PAŘÍŽE
Ústecký muzejník Vladimír Cettl povypráví a promítne pohádku o tom, kterak prostý milovník vraků tatrovek k výstavě v Paříži přišel. A protože děj příběhu odehrává se ve Francii, krásná šansoniérka Eliška Lüftnerová jej v tom samotného nenechá. Vstupné 20 Kč

5. 3. / ČT / 17.00
ROZLOUČENÍ SE STŘEKOVEM
Úspěšnou výstavou představující hrad Střekov v klasických i nečekaných podobách vás v poslední komentované prohlídce provede její kurátor Mgr. Martin Krsek. Vstupné 50/30 Kč

8. 3. / NE / 16.00 / střekovský hřbitov
KLADENÍ MÝDLA S JELENEM
U příležitosti 165. výročí narození zakladatele proslulé továrny na mýdlo na Střekově Johanna Schichta uctíme jeho památku u secesní rodinné hrobky na střekovském hřbitově. Vstup volný

17. 3. / ÚT / 17.00
PODOBY JEZERA MILADA
K ZÁMĚRŮM BUDOUCÍHO VYUŽITÍ KRAJINY HNĚDOUHELNÉ PÁNVE
Prostor jezera Milada jako spojovací článek mezi městy Teplice a Ústí nad Labem, volná krajina i příležitost pro posílení zmizelé sídelní struktury. Jezero Milada jako součást soustavy vodních ploch pánevní oblasti. Připravil: Ing. arch. Vladimír Charvát. Vstupné 20 Kč

18. 3. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte Martina Pospíšilová. Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma

18. 3. / ST / 17.00
J. A. KOMENSKÝ
NADČASOVÝ ZDROJ INSPIRACE I.
Studenti Jednoty bratrské na zahraničních vzdělávacích institucích na počátku 17. století – přednáška seznámí posluchače s několika okruhy témat vztahujících se k otázkám výchovy kněžského dorostu Jednoty bratrské, jaké důvody vedly představitele Jednoty k vysílání svých kandidátů na kněžství na zahraniční učiliště, kam směřovaly kroky kněžského dorostu v období prvních dvou dekád 17. století, co vše absolvovali během studia a čemu se učili či jaké bylo jejich finanční zajištění. S ohledem na téma přednáškového cyklu budou učiněny i zmínky, co nového přináší nedávno objevené prameny k osobě Jana Amose Komenského. Přednáší: PhDr. Markéta Růčková, Ph. D. (Archiv hlavního města Prahy). Cyklus přednášek „Cesty do minulosti 2020“. Vstupné 20 Kč

19. 3. / ČT / 17.00
STŘELEČSKÝ LOM ANEB CO LZE VYKOUZLIT Z PÍSKOVCE?
Víte, jak vznikají skalní brány, hřiby a další obdivuhodné pískovcové útvary? Otázku pomohl rozřešit zvláštní uzamčený písek z českého lomu a z objevu se stala světová senzace. Přednášející: Michal Filippi (Geologický ústav AV ČR). Vstupné 20 Kč

výstavy

do 8. 3.
700x STŘEKOV
NEJROMANTIČTĚJŠÍ ZŘÍCENINA V OBRAZECH
Ruina Střekova se pro svou „pohádkovou“ polohu vysoko nad řekou řadí k předním evropským ikonám romantismu. Výstava k letošnímu jubileu 700 let od první zmínky o hradě ukazuje symbol Ústecka v klasických i nečekaných podobách.

do 15. 3.
OBCHODOVÁNÍ V SRDCI EVROPY
Výstava o československo-německých hospodářských vztazích v letech 1918–1992 představuje ve výpovědi archivních dokumentů obchod jako prostředek mocenských zápasů i vzájemného porozumění. Také v éře České republiky zastává Německo pozici nejvýznamnějšího obchodního partnera. Projekt připravil Národní archiv České republiky ve spolupráci se Spolkovým archivem Spolkové republiky Německo.

do 16. 8.
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU
Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe ho z břehů řek a potoků, z mořských pláží, pískoven, staveb a dětských hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré písky jsou, odkud vlastně pochází, co všechno se v nich zachovalo, jak vzácným materiálem se postupně stávají či jak překvapivě krásné mohou být pod mikroskopem...

od 3. 3. do 29. 3. / klubovna
VLADIMÍR CETTL
ZÁTIŠÍ S VRAKY TATRA
Fotografie vraků a odložených auto-veteránů, které jsou oblíbeným objektem tvorby ústeckého fotografa a muzejníka. Výstava se vrací „domů“ po nedávné prezentaci na autosalonu Rétromobile 2020 v Paříži.

od 3. 3. do 29. 3. / exponát měsíce března
TEREZÍNSKÉ POUKÁZKY (21. 4. 1942 – 30. 4. 1945)
A ZÁHADA JEJICH VZNIKU
Roku 1942 došel do Tiskárny bankovek příkaz z úřadu říšského protektora k provedení poukázek v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 korun pro židovské ghetto v Terezíně. S jejich vznikem byl doposud spojován rytec Jindra Schmidt a pozornosti uniklo, že autorem výtvarného návrhu byl všestranně nadaný židovský umělec Franz Peter Kühn (1919-1944). Výstavka představí návštěvníkům podobu, funkci i historii těchto neobvyklých platidel.

do 30. 4. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ADOLF ČEJCHAN 90
U příležitosti devadesátých narozenin známého ústeckého fotografa vznikla průřezová výstava jeho nejznámějších fotografií.

Program březen (189 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.