česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ČERVEN 2018

přednášky, vernisáže a jiné akce


7. 6. / ČT / 17.00 hod.
O ÚZEMNÍM PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

Beseda s městským architektem Ing. arch. Vladimírem Charvátem o současném stavu zpracování nového územního plánu města. Vstupné 20 Kč

12. 6. / ÚT / 19.00 hod.
FILHARMONICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

Filharmonický komorní orchestr zahraje skladby Gustava Holsta, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Benjamina Brittena. Vstupné 150/100 Kč

13. 6. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

1618: Souboj per a válka zbraní. Začátek třicetileté války v zrcadle letákové propagandy se vztahem k Českému království. Přednáší: Mgr. Jana Hubková, Ph.D. (Muzeum města
Ústí nad Labem). Vstupné 20 Kč

14. 6. / ČT / 18.00 hod.
LETNÍ PODVEČER S ROMANCÍ

Tradiční červnový podvečer s komorním sborem Romance pod vedením Petra Řeháka. Jako hosty si tentokrát Romance pozvala sbory Canzonetta a Komoráček z Teplic pod vedením Květy Martínkové. Zazní skladby od renesance po současnost. Vstupné 100/50 Kč

15. 6. / PÁ / 18.00 hod.
TANEC V SRDCI

Druhý ročník úspěšného tanečního festivalu mnoha stylů reprezentující taneční scénu v Ústí nad Labem a okolí, včetně pozvaných hostů. Vstupné dobrovolné

16. 6. / SO / 10.00–17.00 hod.
ZAMILOVANÁ PŘÍRODA

Doprovodný program k výstavě Milování v přírodě. Zábavné aktivity, kvízy, soutěže a dílnička pro děti. Vstupné 50/30 Kč.

19. 6. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU

Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

21. 6. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

28. 6. / ČT / 17.00 hod.
SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN

Vernisáž výstavy Oblastního muzea v Mostě, která představí vývoj kachlů a kachlových kamen v severozápadních Čechách od gotiky po 20. století. Vstup volný

výstavy

od 29. 6. do 14. 10.
SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN

Výstava Oblastního muzea v Mostě představuje vývoj kamnových kachlů a kachlových kamen v severozápadních Čechách od 14. do 20. století. Svým rozsahem je výstava naprosto unikátní, vystavené exponáty pochází ze sbírek muzeí a památkových institucí z celého Ústeckého kraje.

do 3. 6.
ČESKÉ STOLETÍ V KOMIKSU

Unikátní komiksová série zaměřená na klíčové události moderních dějin naší země od roku 1918 do roku 1992 spojuje jméno spisovatele Pavla Kosatíka. Jeho texty zpracovali přední čeští komiksoví tvůrci: Ticho 762, Vojtěch Mašek, Marek Rubec, Vojta Šeda, Dan Černý, Karel Jerie, Jiří Husák, Štěpánka Jislová a Karel Osoha.

do 13. 6.
NARUŠITELÉ HRANIC/ABGEMACHT! – PŘÍBĚHY Z ČESKO-SASKÉ HRANICE

Výstava spojená s představením publikace mezinárodního projektu Muzea města Ústí nad Labem a Umweltzentrum Drážďany o příbězích z hraniční čáry, které se nedostaly do učebnic dějepisu.

do 24. 6.
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ EVY RANDOVÉ

Pravidelná přehlídka tvůrčích počinů žáků Základní umělecké školy Evy Randové představuje jako každý rok široké spektrum prací v podobě různorodých výtvarných technik a médií, které vycházejí jak z tradičních témat, jakými jsou například zátiší, zvířata, pohádkové motivy a karikatura, ale i různorodé experimentální práce.

do 1. 7.
BÍLÁ RŮŽE

Putovní výstava o německé protinacistické odbojové skupině složené převážně ze studentů univerzity v Mnichově, jejíž hlavní představitelé byli v roce 1943 popraveni.

do 9. 9.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 30. 9.
MICHAEL BÍLEK – LIDÉ A HVĚZDY

Výstava Michaela Bílka (*1942–†2015) představuje průřez jeho sochařskou tvorbou, zahrnuje rané práce v sádře, ale zejména dřevěné skulptury vytvářené z jilmového dřeva. Svým dílům, která nazýval „dřevěnými panáky“, se snažil vtisknout duši, respektive ve své tvorbě otiskl podstatné rysy lidské povahy.

do 28. 10.
SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ

Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda, J. Zbuzek, J. Kvaš a další) začínal na projektu nového Mostu, zejména centra přesunutého města. Po vítězství v soutěži na obrovské sídliště Severní Terasa se ale soustředil na Ústí samotné. Výstavní projekt představí ústecké realizace i nikdy neuskutečněné plány.

do 28. 10.
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti i pikantnosti intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Nechybí zde dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty i místnost věnovaná ústeckému orangutanovi Ňuňákovi.

do 1.7. / exponát měsíce června
CAUSA „LOUKA U NĚMČÍ"

Program červen (185 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.