česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ÚNOR 2018

přednášky, vernisáže a jiné akce


1. 2. / ČT / 17.00 hod.
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Vernisáž interaktivní výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci, představující záludnosti i pikantnosti intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Vstup volný

3. 2. / SO / 9.00 hod. / výlet okolo jezera Milada
ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO MOKŘADŮ

Vycházka ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v rámci oslav Světového dne mokřadů. Sraz je v 9.00 hod. na parkovišti na svahu jezera za Trmickou teplárnou, 50.6472878N, 13.9735350E. Trasa vycházky (10 km nenáročným terénem po zpevněných cestách) bude upřesněna podle aktuálního stavu výskytu ptáků na jezeře a dle stavu zamrznutí lokality. Individuální odchod před koncem trasy je možný, s sebou dalekohled (pokud máte) a teplé oblečení. Kontakt: Mgr. Václav Beranlutra@email.cz, 731 407 839. V případě silně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena. Vstup volný

7. 2. / ST / 16.00 hod.
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU

Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek vás provede její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

8. 2. / ČT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ“ S TOMÁŠEM PAVLÍČKEM

Životem a dílem malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem mezi lety 1964–2004, vás provede autor výstavy Mgr., PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

14. 2. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

14. 2. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Tématem únorové přednášky historického cyklu je „Rok 1728: Ústecká osmička. Malíř a teoretik klasicismu Anton Rafael Mengs. Z Ústí do Drážďan, Neapole, Říma a Madridu“. O životní pouti malíře, teoretika umění, milovníka antických památek a ústeckého rodáka přednáší historička muzea Mgr. Jana Hubková, Ph.D. Vstupné 20 Kč

18. 2. / NE / 10.00–16.00 hod.
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“

Hrané a hravé kostýmované prohlídky pro rodiny s dětmi. Prohlídky probíhají každou hodinu. Vstupné 50/30 Kč

20. 2. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU

Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek vás provede její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

Vstupenky na komentované prohlídky, koncerty a čtení si můžete rezervovat na www.vstupenkyusti.cz


výstavy


od 2. 2. do 1. 7.
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti i pikantnosti intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Nebudou chybět dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty i místnost věnovaná ústeckému orangutanovi Ňuňákovi.

do 4. 3.
SEBASTIAN WEISE - DVĚ DUŠE ŽIJÍ OBRAZY ZE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

do 25. 3.
MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

do 1. 4.
VÁCLAV DANEŠ – MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ

Výstava představuje část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem mezi lety 1964–2004. Vystavená díla jsou z větší části práce dosud veřejně nevystavené a reprezentují zlomový okamžik ve vývoji jeho malířského rukopisu.

do 29. 7.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

do 1. 3. / klubovna
AKVARELY VLASTY BORECKÉ

Výstava ústecké výtvarnice (absolventky UMPRUM v Praze se zaměřením na grafiku), která se v současné době věnuje volné malbě, akvarelu a kombinovaným technikám.

od 6. 2. do 4. 3. / exponát měsíce února
NÁLEZ PROPAGAČNÍCH VELELAHVÍ Z KRÁSNOBŘEZENSKÉ LIKÉRKY

 


Program únor (187 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.