česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM PROSINEC 2021

přednášky, vernisáže a jiné akce

4. 12. / SO / 16.00 a 7. 12. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM OKURKOU
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat dějinám Němců v českých zemích a vývoji česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

9. 12. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu (dětské)
POD OCHRANOU BOHA HERMA
ŘEKOVÉ A ŘÍMANÉ NA CESTÁCH
Dřív, než se po cestách ubírali a po mořích plavili antičtí obchodníci a cestovatelé, navštívili blízké i vzdálené části Středomoří hrdinové mýtů. S archeologem PhDr. Pavlem Titzem, Ph.D. z Národního muzea v Praze se vydáme po stopách Héraklových, Perseových i Odysseových a budeme sledovat, kdy, kam a proč se pěšky, na koních, vozech a lodích vydávali sami staří Řekové a Římané. Vstup volný

11. 12. / SO / 10.00–16.00
ADVENT V MUZEU
Vánoční program pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete na koledy v podání dětského sboru Chorea pueri ustensis, vánoční tvořivé dílny, andělský fotokoutek a drobný prodej vánočních dekorací od neziskových organizací. Vstupné 80/50 Kč

15. 12. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

16. 12. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Výstavou o dějinách Němců v českých zemích Vás provede její kurátor a ředitel Collegia Bohemica PhDr. Petr Koura, Ph.D. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

18. 12. / SO / 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO SBORU CHOREA PUERI USTENSIS
Přijďte si užít vánoční atmosféru v Císařském sále, odpočinout od každodenního shonu a společně zazpívat koledy. Pořádá Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. Vstupné 100 Kč k zakoupení před koncertem, rezervace na tel.: 608 916 320

22. 12. / ST / 17.00
PRŮVODCE PO ZANIKLÝCH OBCÍCH, OSADÁCH
A SAMOTÁCH POD BUKOVOU HOROU
Představení neobvykle pojaté historické publikace Petra Karlíčka, kterou v prosinci 2021 vydává Archiv města Ústí nad Labem společně s Muzeem v přírodě Zubrnice. Vstup volný

30. 12. / ČT / 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční setkání Inny Davidenko (zpěv) a Vladimíra Gončarova (klavírní doprovod, choreografie) s dětmi z Baletního studia Severočeského divadla a studia Scenic. Pořádá YMCA Ústí nad Labem. Vstupné 100 Kč k zakoupení před koncertem, senioři a děti zdarma.

expozice

Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Může si prohlédnout díla starých mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. Získá také představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou kopii pomníku maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou Böhmerland. Expozici spravuje Collegium Bohemicum, o. p. s.

výstavy


do 30. 1. 2022 / Hřbitovní kaple v Krásném Březně
POZDRAV Z DRUHÉ STRANY – NĚMECKÉ HROBY V ČESKU
Prvním výstavním projektem v nedávno zrekonstruované hřbitovní kapli v Krásném Březně je fotografická výstava Lucie Römer a Michaely Danelové. Vznikla jako výstup z dokumentace 50 hřbitovů v Karlovarském a Ústeckém kraji z roku 2020 a zahrnuje i krásnobřezenské pohřebiště. V České republice se nachází stovky tisíc německých hrobů. V jakém jsou stavu? Dají se vůbec zachránit? A proč by měly? Kaple bude přístupná v otvíracích hodinách hřbitova.

do 27. 3. 2022
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do základních kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy: Moderní vědění, Realitní kancelář Realita, Neposednost, Život v trhlinách a Sopečná krajina v pohybu.

do 27. 3. 2022
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM J. ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé přírodovědce. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita přímo v terénu, určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (www.geofun.cz) provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

do 26. 12. / muzejní kavárna
Z DÍLA ALFREDA KUNFTA
Výstava připomene výtvarné dílo rodáka z Ústí nad Labem Alfreda Kunfta (3. 8. 1892 – 21. 1. 1961), který patřil k významným představitelům českoněmeckého umění a designu první poloviny 20. století. Jeho grafiky a malby, stejně jako práce pro reklamu nebo designové návrhy pro sklářské výrobky ho řadí na pomezí dobových stylů nové věcnosti a magického realismu.

od 30. 11. do 2. 1. 2022 / exponát měsíce prosince
PLAKETA ANTONA GÜNTHERA
Nedávno objevená plaketa s vyobrazením světoznámého rodáka z Božího Daru.

od 30. 11. do 30. 1. 2022 / Zrcadlové bludiště na Větruši
NEČEKANĚ NÁHLÁ EXPLOZE SVOBODY
Putovní výstavní projekt, jenž se nyní zaměřuje na severočeský underground v bezprostředně porevoluční atmosféře v Ústí nad Labem - VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, Knak, RadioClub, Scene Report atd. Koná se jako součást festivalu Sudety 2021 - Underground a disent na Ústecku.

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.