česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM LEDEN 2018

přednášky, vernisáže a jiné akce


4. 1. / ČT/ 17.00 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2018

K zahájení Tříkrálové sbírky 2018 pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové již tradiční Tříkrálový koncert. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Jirky Škuthana, 18 letého mladíka, po úrazu trvale upoutaného na invalidní vozík. Vstupné je dobrovolné formou příspěvku do tříkrálové kasičky.

16. 1. / ÚT/ 17.00 hod.
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU

Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

18. 1. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

18. 1. / ČT / 17.00 hod.
VÁCLAV DANEŠ MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ

Vernisáž výstavy malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem mezi lety 1964–2004. Jeho dílo je dnes nedílnou součástí českého výtvarného umění, které dokázal rozvinout a posunout na vyšší úroveň, a to i v době normalizace, ve které čelil dvacetiletému zákazu vystavování. Vstup volný

23. 1. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU

Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek Vás provede její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

24. 1. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“ proběhne v roce 2018 pod názvem „Osudové osmičky české historie“. První přednášku s názvem „Rok 1108: Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století.“ uvede doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. Vstupné 20 Kč

výstavy


od 19. 1. do 1. 4.
VÁCLAV DANEŠ MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ

Výstava představuje část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí
nad Labem mezi lety 1964–2004. Vystavená díla jsou z větší části práce
dosud veřejně nevystavené a reprezentují zlomový okamžik ve vývoji jeho
malířského rukopisu.

do 4. 3.
SEBASTIAN WEISE DVĚ DUŠE ŽIJÍ. OBRAZY ZE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci, s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

do 25. 3.
MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu.

do 29. 7.
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

do 29. 1. / klubovna
NÁRODNÍ PARKY USA

Karel Plechač – horolezec, cestovatel, fotograf představuje národní parky USA.

od 2. 1. do 4. 2. / exponát měsíce ledna
KNIŽNÍ KALENDÁŘE

Knižní kalendáře a ročenky z fondu muzejní knihovny

Program leden (183 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.