česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PROGRAM ÚNOR 2022

přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 2. / ST / 17.00
POUTNÍK ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
Vernisáž výstavy Jiřího Svobody (autora knih Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří) představující výběr fotografií z jeho nejnovější knihy Poutník Českým středohořím. Vstup volný

3. 2. / ČT / 17.00
JEZERO MILADA – REGIONÁLNÍ PŘÍLEŽITOST
Beseda s Ing. Vladimírem Charvátem o potenciálu krajiny v okolí jezera Milada v širším kontextu vazeb na přilehlé městské části a revitalizovaná území někdejší Severočeské hnědouhelné pánve, ale třeba i o potenciálu prostoru mezi Ústím, Teplicemi, Osekem, Moldavou, Petrovicemi, Tisou, Libouchcem. Vstup volný

5. 2. / SO / 11.00 a 15. 2. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM OKURKOU
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat dějinám Němců v českých zemích a vývoji česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Návštěvníky provede historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Vstupné 100/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

9. 2. / ST / 17.00 a 25. 2. / PÁ / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Kurátor výstavy Naši Němci a ředitel Collegia Bohemica Petr Koura bude tentokrát provádět výstavou Naši Němci se zaměřením na 20. století. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do historie česko-německých konfliktů od Rakouska-Uherska až po druhou světovou válku. Vstupné 100/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

10. 2. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu (pro děti)
KDE HLEDAT MIMOZEMŠŤANY – A JAK ASI VYPADAJÍ?
Existují doopravdy, nebo jen v naší fantazii, v knihách, filmech a televizních seriálech? Biolog a spisovatel RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze a Národního ústavu duševního zdraví se zamyslí nad tím, jestli mimozemšťané skutečně mohou existovat, kde bychom je mohli najít, a jací by asi byli. Vstup volný

16. 2. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog. Vstupné děti 30 Kč, doprovod zdarma

16. 2. / ST / 17.00
HISTORICKÉ SESUVY NA ÚSTECKU: POUHÁ KURIOZITA, NEBO LEKCE PRO BUDOUCNOST?
Ústecko patří k územím s nejvyšší náchylností k sesuvům na našem území. Některé z katastrofických událostí znovu oživily diskusi o nutnosti zodpovědného plánování lidských aktivit. V přednášce doc. Pavla Rašky z UJEP bude představen současný stav poznání historických sesuvných událostí. Pozornost bude věnována zdrojům dat a jejich limitům, a především pak otázce, zda se z historického poznání přeci jen můžeme poučit. Vstupné 50 Kč

17. 2. / ČT / 17.00
ÚZEMNÍ ROZVOJ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Beseda s Ing. Vladimírem Charvátem o vývoji centrální části města a dosavadním charakteru jeho plošného nárůstu, o problematice dlouhodobých investičních výhledů, provázanosti na regionální politiku, o cílech nové strategie územního plánu a dalších přidružených tématech. Vstup volný

22. 2. a 23. 2. / ÚT a ST / 10.00–16.00
MUZEUM DĚTEM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Tentokrát se vydáme za poklady Českého středohoří. Děti se mohou těšit na zábavnou stezku, na níž poznají řadu zajímavostí o kraji našeho domova. Součástí akce je i tvořivá dílna. Vstupné děti 50 Kč, doprovod zdarma

24. 2. / ČT / 17.00
O SYSLECH A LIDECH
Sysel obecný je sympatické chlupaté zvíře, opředené řadou záhad, žijící v atraktivním prostředí golfových hřišť, letišť a stepí. Dříve běžný hlodavec patří dnes mezi kriticky ohrožené druhy. Populace sysla v Českém středohoří patří k největším v Česku a to nejen kvůli rozsáhlé péči o krajinu, ale i díky záchrannému programu, se kterým vás seznámí zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Martin Vlček. Přednáška je doprovodným programem k výstavě „Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem“. Vstupné 50 Kč

expozice


NAŠI NĚMCI
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Může si prohlédnout díla starých mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. Získá také představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou kopii pomníku maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou Böhmerland. Expozici spravuje Collegium Bohemicum, o. p. s.

výstavy


do 27. 3.
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé přírodovědce. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita přímo v terénu, určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (www.geofun.cz) provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

do 3. 4.
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do základních kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy: Moderní vědění, Realitní kancelář Realita, Neposednost, Život v trhlinách a Sopečná krajina v pohybu.

od 2. 2. do 3. 4. / muzejní kavárna
POUTNÍK ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
Jiří Svoboda (autor knih Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří) vystavuje výběr fotografií z jeho nejnovější knihy Poutník Českým středohořím. Nahlédněte do krajiny plné barev i pozoruhodných přírodních a historických památek. Ponořte se do záhad nejstarší historie lidského osídlení, prozkoumejte dávné sopky, nechte se okouzlit barokními památkami, skrytou geometrií skal a krásou nerostů.

od 1. 2. do 27. 2. / exponát měsíce února
RAROH VELKÝ (FALCO CHERRUG)
Celosvětově ohrožený dravec hnízdící i v ČR potřebuje naši ochranu. Pracovníci muzea pro něj budou v průběhu ledna a února instalovat 100 hnízdních podložek na sloupy velmi vysokého napětí. Přijďte se na něj podívat do muzea, v přírodě ho nejspíše neuvidíte.

od 1. 2. do 1. 5. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ POHLEDEM JIŘÍHO SVOBODY
Fotografická výstava ukazuje krásy Českého středohoří v průběhu posledních deseti let, kdy Jiří Svoboda tvořil sérii svých výpravných publikací Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří a Poutník Českým středohořím. Ponořte se do úchvatné krajiny vodopádů, středověkých hradů, přírodních památek a kouzelných výhledů.

Program únor (191 KB)

Seznam pořádaných akcí

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.